Geodeetilised koordinaadid

Allikas: Mereviki

Geodeetilised koordinaadid on geodeetiliste mõõtmistega määratud punkti geograafilised koordinaadid B - laius ja L – pikkus, mis määravad punkti asukoha referentsellipsoidil.