Katlavesi

Allikas: Mereviki

Katlavesi on aurukatlas olev vesi.

Katlavee aurustumisel suurenev soolade kogunemine, vee leelisus ja lahustunud gaasid võivad tekitada katlakivi ning põhjustada katlaterase roostetumist, soodustada vee vahutamist ning toodetava auru saastumist. Nende vältimiseks toitevett eelnevalt kuumutatakse ning töödeldakse keemiliselt või magnetiliselt. Enne katlasse tõstmist toitevesi ja sade õhutustatakse hoidmaks katlavees lubatavat lisandisisaldust ning moodustamaks vees lahustumatuid, katlamudana sadestuvaid ühendeid. Katlasisese keemilise töötlusega sadestatakse katlavee soolad ja rasklahustuvad ühendid muda või settena ning nad eemaldatakse katelt läbi puhudes. Katlavee koostist kontrollitakse laevadel kiiralaboreis.

Autor: Enn Oja

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.