Meremisjon

Allikas: Mereviki

Meremisjon on kiriklik tegevus meremeeste usuliste, kõlbeliste ja majanduslike vajaduste tarbeks. Meremisjoni ülesandeks on jumalateenistuse korraldamine sadamais, usukirjanduse levitamine, meremeeste hooldamine haiglais ja vanglais, vaesunud meremeeste abistamine, meremeeste vara hoidmine, teenistuskohtade vahendamine, meremeeste kodude asutamine, enesetäiendusvõimaluste loomine raamatukogude, lugemislaudade, arvutikasutuse ja kursuste kaudu, samuti väljarändajate eest hoolitsemine.

Meremisjonitöö algas Ameerika Merimeeste Sõprade Ühinguga 1828. aastal, Tallinnas asutati Meremisjoni Selts 1891. aastal Uus-sadamas. ENSV-s meremisjon puudus. Eesti Meremisjoni töö taastus septembris 1993, hiljem ehitati misjonihoone Muuga sadamasse.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.