Pikikalle

Allikas: Mereviki

Pikikalle on laeva vööri ja ahtri süviste vahe, mis iseloomustab laeva trimmi.

Kui laeva vööri ja ahtri süvised on võrdsed, ujub laev "rõhtsal kiilul". Pikikallet muudetakse lasti, ballasti ja varu vastava paigutusega piki laeva. Laeva kiirus, kursilpüsivus ja juhitavus on harilikult parimad, kui ahtri süvis on mõnevõrra suurem. Mõned väikelaevad on ehitatudki suurema ahtrisüvisega. Laeva kiirel liikumisel, eriti madalvees, suureneb ahtri süvis veeliikumisjõu mõjul, tekitades kiirusliku pikikalde.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.