Praamer

Allikas: Mereviki

Praamer ehk lihtrilaev on laev, millega veetakse praamkonteinereid (lihtreid). Eristatakse kolme tüüpi praamereid, mis erinevad üksteisest lastitöötluse viisi ja lihtrite mõõtmete poolest.

  • LASH (Lighter Aboard Ship) tüüpi praameril tõstetakse lihtrid laevale ahtri tagant veest pukk-kraana abil, mis piki laeva liikudes paigutab need laadruumi 3—6 rea kõrguselt ja tekile 1—2 rea kõrguselt.
  • Sea Bee-tüüpi praamer on mitmetekiline. Ujuvad lihtrid asetuvad laeva ahtris vee alla lastud liftiplatvormi kohale, tõstetakse platvormiga vajaliku teki kõrgusele, viiakse rööbastel liikuva käruga vajalikku kohta ja paigaldatakse tungraudade abil kinnituskonstruktsioonidele.
  • BACAT- (Barge Aboard Catamaran) ja FLASH- (Float Lighter Aboard Ship) tüüpi praamerid kujutavad endast tekiga dokklaevu. Laadruumi ujutatakse lihtrid laeva avatud vööri või ahtri kaudu, pärast vee eemaldamist jäävad need laadruumi põhjale. BACAT tõstab lihtrid tekile samuti kui Sea Bee. Mõningad praamerid võivad vedada mitut tüüpi standardseid lihtreid. Praamerid veavad ka rahvusvahelisi standardkonteinereid (LASH laadruumis ja tekil, BACAT tekil). Sea Bee-tüüpi praameril saab vedada ka veeremit. Esimene aatomipraamer – SEVMORPUT – on ehitati NSV Liidus.
MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.