Kontradmiral

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 17. august 2019, kell 23:49 kasutajalt Madli (arutelu | kaastöö) (Edward Masso)
Kontradmiral
Kontradmirali auastme eraldusmärk
Kontradmirali auastme eraldusmärk
Ingliskeelne vaste: Rear Admiral
NATO kood: OF-7
Lühend: k-adm
Ingliskeelne lühend: RADM
Maaväe vastav auaste: kindralmajor
Eesti mereväe auastmed
Kõrgemad ohvitserid
Admiral
Viitseadmiral
Kontradmiral
Kommodoor
Vanemohvitserid
Mereväekapten
Kaptenleitnant
Kaptenmajor
Nooremohvitserid
Vanemleitnant
Leitnant
Nooremleitnant
Lipnik
Vanemallohvitserid
Ülemveebel
Staabiveebel
Vanemveebel
Veebel
Nooremveebel
Nooremallohvitserid
Vanemmaat
Maat
Nooremmaat
Madrused
Vanemmadrus
Madrus

Kontradmiral on Eesti ja paljude teiste maade merevägede auaste.

Eesti Vabariigi kaitsejõududes on kontradmirali auastet omanud kolm isikut. Neist Johan Pitka ja Herman Alexander Eduard parun von Salza esimese iseseisvusperioodi ajal ja Tarmo Kõuts peale iseseisvuse taastamist ning enne viitseadmiraliks ülendamist. Kontradmiral oli Eesti mereväes enne Teist maailmasõda kõrgeim koosseisuline auaste (algselt oli kasutusel nimetus aseadmiral, kuid nimetati 1922. aastal ümber kontradmiraliks).

Johan Pitka

21. septembril 1919 sai mereväekapten Johan Pitka aseadmirali auastme - auaste nimetati 1922. aastal ümber kontradmiraliks.

Herman Alexander Eduard parun von Salza

24. veebruaril 1928 ülendati Eesti merejõudude juhataja mereväekapten Herman Alexander Eduard parun von Salza kontradmiraliks.

Tarmo Kõuts

19. juunil 1998 kirjutas president Lennart Meri alla käskkirjale, millega andis Eesti piirivalve ülemale mereväekapten Tarmo Kõutsile kontradmirali sõjaväelise auastme.[1][2] 2002. aastal ülendati Tarmo Kõuts viitseadmiraliks.

Edward Masso

25. veebruaril 2003 teatas USA kaitseminister Donald K. Rumsfeld, et president George W. Bush on reservmereväekapteni Edward Masso ülendanud kontradmiraliks. Teadaolevalt on ta esimene eestlasest lipuohvitser USA mereväes.[3]

Viited

  1. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 30. detsembri 1993. a käskkiri nr 22.
  2. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 19. juuni 1998. a käskkiri nr 38 – RT I 1998, 58, 918.
  3. Vello Mäss, Reet Naber. Eesti verd USA admiral. Eesti laevanduse aastaraamat 2018