Erinevus lehekülje "Mereviki:Mida Mereviki ei ole" redaktsioonide vahel

Allikas: Mereviki
P (Lehekülg "Vikipeedia:Mida Vikipeedia ei ole" teisaldatud pealkirja "Mereviki:Mida Mereviki ei ole" alla)
1. rida: 1. rida:
 +
'''Mida Mereviki ei ole.'''
  
'''Mida Vikipeedia ei ole.'''
+
===Mereviki ei ole paberentsüklopeedia===
 
 
===Vikipeedia ei ole paberentsüklopeedia===
 
  
 
See tähendab, et ei ole ruumipuudust mis tahes teemade kui tahes põhjalikuks käsitlemiseks. Pole vajadust materjali esitada kokkusurutult, väljajätteliselt või lühendatult. Artiklite ülesehituses jälgitakse siiski otstarbekuse piire ja vajadusel jaotatakse artikli sisu mitme artikli vahel.
 
See tähendab, et ei ole ruumipuudust mis tahes teemade kui tahes põhjalikuks käsitlemiseks. Pole vajadust materjali esitada kokkusurutult, väljajätteliselt või lühendatult. Artiklite ülesehituses jälgitakse siiski otstarbekuse piire ja vajadusel jaotatakse artikli sisu mitme artikli vahel.
  
===Vikipeedia ei ole sõnaraamat!===
+
===Mereviki ei ole sõnaraamat!===
 
 
'''Vikipeedia artiklid on rohkem kui üksnes sõnade tähenduste seletused.''' Lühikesi definitsioone või määratlusi kasutatakse vaid täpsustuslehekülgedel ja loendites, kus need viitavad terviklikule artiklile. Terviklik artikkel käsitleb teemat igakülgselt ning vajaduse korral annab ka infot sõnade kasutamise, häälduse, kirjaviiside jmt kohta. Kuid Vikipeedia ei keskendu sõnade kasutamisele, hääldamisele, kirjapildile, etümoloogiale, tõlkimisele jne.
 
 
 
===Vikipeedia ei ole algupäraste mõtete avaldamise koht===
 
 
 
Vikil ei ole nö arvamuskülgi ja siin ei koguta huvitavaid mõtteid ja ideid (va arutelulehtedel artiklite või teemadel arutelu või üldisel arutelulehel merevikiga seotud teemade käsitleemine). Igal inimesel võib olla oma mõtteid, seisukohti, analüüse, hinnanguid, avastusi, teooriaid, hüpoteese, definitsioone jpm. Nende autoritel on neid võimalik avaldada vastavates ajakirjades ja teistes meediaväljaannetes. Vikipeediasse saab lisada üksnes piisavalt tõestatud ja kontrollitud materjali. Vajaduse korral lisades allikaviite.
 
  
===Vikipeedia ei ole isiklike emotsioonide süüdimatu väljaelamise koht===
+
'''Mereviki artiklid on rohkem kui üksnes sõnade tähenduste seletused.''' Lühikesi definitsioone või määratlusi kasutatakse vaid täpsustuslehekülgedel ja loendites, kus need viitavad terviklikule artiklile. Terviklik artikkel käsitleb teemat igakülgselt ning vajaduse korral annab ka infot sõnade kasutamise, häälduse, kirjaviiside jmt kohta. Kuid Mereviki ei keskendu sõnade kasutamisele, hääldamisele, kirjapildile, etümoloogiale, tõlkimisele jne.
Vikipeedia ei ole isikliku rõõmu või kibestumise süüdimatu väljaelamise koht.
 
  
===Vikipeedia ei ole propaganda tegemise koht===
+
===Mereviki ei ole algupäraste mõtete avaldamise koht===
  
Millegi reklaamimine või kiitmine ei sobi entsüklopeediasse. Loomulikult käsitletakse Vikipeedias väga paljusid teemasid, kuid alati hoitakse nende iseloomustamisel neutraalset vaatepunkti, millega  on seotud ka (usaldusväärsetele) allikatele viitamine. '''Artikli kirjutamisel tuleb see teha nii neutraalseks kui vähegi võimalik.''' Vajaduse korral saab alati lisada teiste autorite hinnanguid, kui need on teema puhul olulised. Vikipeedia ei ole ka iseenda või oma sõprade kiitmise koht, samuti ka mitte reklaami tegemiseks oma firmale või asutusele. Vikipeedia ei ole ka kuulutuste või teadetetahvel.
+
Mereviki ei ole nö arvamuskülgi ja siin ei koguta huvitavaid mõtteid ja ideid (va arutelulehtedel artiklite või teemadel arutelu või üldisel arutelulehel merevikiga seotud teemade käsitleemine). Igal inimesel võib olla oma mõtteid, seisukohti, analüüse, hinnanguid, avastusi, teooriaid, hüpoteese, definitsioone jpm. Nende autoritel on neid võimalik avaldada vastavates ajakirjades ja teistes meediaväljaannetes. Merevikisse saab lisada üksnes piisavalt tõestatud ja kontrollitud materjali. Vajaduse korral lisades allikaviite.
  
===Vikipeedia ei ole linkide, tekstide, piltide ega meediafailide kogu===
+
===Mereviki ei ole isiklike emotsioonide süüdimatu väljaelamise koht===
 +
Mereviki ei ole isikliku rõõmu või kibestumise süüdimatu väljaelamise koht.
  
Vikipeedia ei vahenda ega peegelda teiste võrgulehekülgede ega trükitud väljaannete materjali, vaid üksnes viitab neile vastavates artiklites. '''Ükski Vikipeedia artikkel ei tohi sisaldada mujalt kopeeritud tekste, pilte ega meediafaile, kui selleks pole saadud luba.''' Loomulikult tuleb ja peabki artikli koostamisel kasutama mitmesuguseid allikaid. Kuid nende põhjal kirjutatud ja toimetatud artikkel peab olema täiesti iseseisev tekst (mereviki puhul välja arvatud mereentsüklopeesiast üle toodud artikkel). Mistahes mujalt pärineva materjali lisamisel tuleb järgida autoriõigusi.
+
===Mereviki ei ole propaganda tegemise koht===
  
===Vikipeedia ei ole tasuta kasutatav veebiruum ega -leht===
+
Millegi reklaamimine või kiitmine ei sobi entsüklopeediasse. Loomulikult käsitletakse Merevikis väga paljusid teemasid, kuid alati hoitakse nende iseloomustamisel neutraalset vaatepunkti, millega  on seotud ka (usaldusväärsetele) allikatele viitamine. '''Artikli kirjutamisel tuleb see teha nii neutraalseks kui vähegi võimalik.''' Vajaduse korral saab alati lisada teiste autorite hinnanguid, kui need on teema puhul olulised. Mereviki ei ole ka iseenda või oma sõprade kiitmise koht, samuti ka mitte reklaami tegemiseks oma firmale või asutusele. Mereviki ei ole ka kuulutuste või teadetetahvel.
  
Vikipeediat ei saa kasutada isiklikuks veebisaidiks, blogiks, wikiks, failide hoidlaks vmt. Kui keegi soovib kasutada wiki tehnoloogiat omaenda huvides, siis seda võimalust pakuvad paljud interneti teenuste pakkujad tasuta.
+
===Mereviki ei ole linkide, tekstide, piltide ega meediafailide kogu===
  
===Vikipeedia ei ole valimatu infokogum===
+
Mereviki ei vahenda ega peegelda teiste võrgulehekülgede ega trükitud väljaannete materjali, vaid üksnes viitab neile vastavates artiklites. '''Ükski Mereviki artikkel ei tohi sisaldada mujalt kopeeritud tekste, pilte ega meediafaile, kui selleks pole saadud luba.''' Loomulikult tuleb ja peabki artikli koostamisel kasutama mitmesuguseid allikaid. Kuid nende põhjal kirjutatud ja toimetatud artikkel peab olema täiesti iseseisev tekst (mereviki puhul välja arvatud mereentsüklopeesiast üle toodud artikkel). Mistahes mujalt pärineva materjali lisamisel tuleb järgida autoriõigusi.
  
Vikipeedia ei ole koht, kuhu kuhjata võimalikult palju informatsiooni. Asjaolu, et miski on täiesti õige ja täpne, ei pruugi olla veel sugugi kohane põhjendus entsüklopeediasse kandmiseks. See käib ka tsitaatide ja pikemate tekstide kohta. Vastavalt artikli iseloomule võib ja sageli on lausa soovitav lisada illustreerivat materjali mõnest teosest. Kuid lihtsalt teksti esitamine ei ole entsüklopeedia ülesanne. Samamoodi ei ole Vikipeedia reisijuht, mälestuste kogum, uudisteportaal vmt.
+
===Mereviki ei ole tasuta kasutatav veebiruum ega -leht===
  
===Vikipeedia ei ole oletuste ega spekulatsioonide kogum===
+
Merevikit ei saa kasutada isiklikuks veebisaidiks, blogiks, wikiks, failide hoidlaks vmt. Kui keegi soovib kasutada wiki tehnoloogiat omaenda huvides, siis seda võimalust pakuvad paljud interneti teenuste pakkujad tasuta.
  
Vikipeedia artiklid ei esita oletusi, spekulatsioone, kahtlusi, vihjeid, hüpoteese, arvamusi, hoiakuid, hinnanguid, kuulujutte jmt. Loomulikult käsitletakse Vikipeedias futuroloogiat, ennustamist, ulmet, ajalugu, paranormaalseid nähtusi jpm. See on teine asi. Aga näiteks Maa-väliste tsivilisatsioonide või mistahes salajaste grupeeringute tegevuse käsitlemine ei kuulu Vikipeediasse, nagu ka oletamised, et "kõige taga on tegelikult need-ja-need...". Kui vaja, tuleb alati viidata allikale, kus midagi on väidetud.
+
===Mereviki ei ole valimatu infokogum===
  
===Vikipeedia ei ole kasutusjuhend ega käsiraamat===
+
Lihtsalt teksti esitamine ei ole Mereviki ülesanne. Samamoodi ei ole Mereviki reisijuht, mälestuste kogum, uudisteportaal vmt. Vastavalt artikli iseloomule võib ja sageli on lausa soovitav lisada illustreerivat materjali mõnest teosest.
  
Ükski Vikipeedia artikkel ei ole praktiliseks kasutusjuhendiks ühelgi alal. Meditsiini-alaseid artiklid ei ole ravimiseks ega soovituseks, õigusalased artiklid ei ole mõeldud juriidiliseks nõustamiseks jne.
+
===Mereviki ei ole oletuste ega spekulatsioonide kogum===
  
===Vikipeedia ei seisa vähemuste huvide kaitsel===
+
Mereviki artiklid ei esita oletusi, spekulatsioone, kahtlusi, vihjeid, hüpoteese, arvamusi, hoiakuid, hinnanguid, kuulujutte jmt. Kui vaja, tuleb alati viidata allikale, kus midagi on väidetud.
  
Vikipeedia artiklid võivad sisaldada materjali, mis võib olla mitmesugustele vähemusgruppidele ebasoovitav, ebameeldiv või vastuvõtmatu. Sellisteks vähemusgruppideks võivad olla nt. alaealised, erivajadustega inimesed, religioossed inimesed, seksuaalvähemused, vaimupuudega inimesed, vaimuhaiged jmt. Vikipeedia käsitleb kõiki teemasid võrdse neutraalsuse ja faktitruudusega, jättes igale lugejale võimaluse jääda oma seisukoha või tõekspidamise juurde.
 
 
----
 
----
  
Teksti allikas [http://eme.vta.ee/mediawiki/index.php/Juhend:Juhend Vikipeedia]
+
Teksti allikas [http://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Mida_Vikipeedia_ei_ole Vikipeedia]
  
 
[[Kategooria:Vikipeedia reeglid]]
 
[[Kategooria:Vikipeedia reeglid]]

Redaktsioon: 5. november 2010, kell 22:51

Mida Mereviki ei ole.

Mereviki ei ole paberentsüklopeedia

See tähendab, et ei ole ruumipuudust mis tahes teemade kui tahes põhjalikuks käsitlemiseks. Pole vajadust materjali esitada kokkusurutult, väljajätteliselt või lühendatult. Artiklite ülesehituses jälgitakse siiski otstarbekuse piire ja vajadusel jaotatakse artikli sisu mitme artikli vahel.

Mereviki ei ole sõnaraamat!

Mereviki artiklid on rohkem kui üksnes sõnade tähenduste seletused. Lühikesi definitsioone või määratlusi kasutatakse vaid täpsustuslehekülgedel ja loendites, kus need viitavad terviklikule artiklile. Terviklik artikkel käsitleb teemat igakülgselt ning vajaduse korral annab ka infot sõnade kasutamise, häälduse, kirjaviiside jmt kohta. Kuid Mereviki ei keskendu sõnade kasutamisele, hääldamisele, kirjapildile, etümoloogiale, tõlkimisele jne.

Mereviki ei ole algupäraste mõtete avaldamise koht

Mereviki ei ole nö arvamuskülgi ja siin ei koguta huvitavaid mõtteid ja ideid (va arutelulehtedel artiklite või teemadel arutelu või üldisel arutelulehel merevikiga seotud teemade käsitleemine). Igal inimesel võib olla oma mõtteid, seisukohti, analüüse, hinnanguid, avastusi, teooriaid, hüpoteese, definitsioone jpm. Nende autoritel on neid võimalik avaldada vastavates ajakirjades ja teistes meediaväljaannetes. Merevikisse saab lisada üksnes piisavalt tõestatud ja kontrollitud materjali. Vajaduse korral lisades allikaviite.

Mereviki ei ole isiklike emotsioonide süüdimatu väljaelamise koht

Mereviki ei ole isikliku rõõmu või kibestumise süüdimatu väljaelamise koht.

Mereviki ei ole propaganda tegemise koht

Millegi reklaamimine või kiitmine ei sobi entsüklopeediasse. Loomulikult käsitletakse Merevikis väga paljusid teemasid, kuid alati hoitakse nende iseloomustamisel neutraalset vaatepunkti, millega on seotud ka (usaldusväärsetele) allikatele viitamine. Artikli kirjutamisel tuleb see teha nii neutraalseks kui vähegi võimalik. Vajaduse korral saab alati lisada teiste autorite hinnanguid, kui need on teema puhul olulised. Mereviki ei ole ka iseenda või oma sõprade kiitmise koht, samuti ka mitte reklaami tegemiseks oma firmale või asutusele. Mereviki ei ole ka kuulutuste või teadetetahvel.

Mereviki ei ole linkide, tekstide, piltide ega meediafailide kogu

Mereviki ei vahenda ega peegelda teiste võrgulehekülgede ega trükitud väljaannete materjali, vaid üksnes viitab neile vastavates artiklites. Ükski Mereviki artikkel ei tohi sisaldada mujalt kopeeritud tekste, pilte ega meediafaile, kui selleks pole saadud luba. Loomulikult tuleb ja peabki artikli koostamisel kasutama mitmesuguseid allikaid. Kuid nende põhjal kirjutatud ja toimetatud artikkel peab olema täiesti iseseisev tekst (mereviki puhul välja arvatud mereentsüklopeesiast üle toodud artikkel). Mistahes mujalt pärineva materjali lisamisel tuleb järgida autoriõigusi.

Mereviki ei ole tasuta kasutatav veebiruum ega -leht

Merevikit ei saa kasutada isiklikuks veebisaidiks, blogiks, wikiks, failide hoidlaks vmt. Kui keegi soovib kasutada wiki tehnoloogiat omaenda huvides, siis seda võimalust pakuvad paljud interneti teenuste pakkujad tasuta.

Mereviki ei ole valimatu infokogum

Lihtsalt teksti esitamine ei ole Mereviki ülesanne. Samamoodi ei ole Mereviki reisijuht, mälestuste kogum, uudisteportaal vmt. Vastavalt artikli iseloomule võib ja sageli on lausa soovitav lisada illustreerivat materjali mõnest teosest.

Mereviki ei ole oletuste ega spekulatsioonide kogum

Mereviki artiklid ei esita oletusi, spekulatsioone, kahtlusi, vihjeid, hüpoteese, arvamusi, hoiakuid, hinnanguid, kuulujutte jmt. Kui vaja, tuleb alati viidata allikale, kus midagi on väidetud.


Teksti allikas Vikipeedia