Mereveoleping

Allikas: Mereviki

Mereveoleping on laeva- ja lastiomaniku sõlmitav kirjalik leping kaubaveoks meritsi. Mereveoleping sisaldab laadimise, veo, lossimise, prahiraha ja muud tingimused, poolte kohustused, õigused ja vastutuse. Mereveoleping vormistatakse põhiliselt prahikirja ja veokirjaga.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.