IALA

Allikas: Mereviki

IALA – Rahvusvaheline Tuletorniadministratsioonide Liit (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) - on 1957. aastal asutatud rahvusvaheline tehniline mittetulunduslik ühendus, mille eesmärk on navigatsioonimärgistuse jms ühtlustamine üle maailma, et tagada laevaliikluse ohutus, kiirus ja tõhusus, kaitstes sealjuures ka keskkonda.

Kuigi sageli mõeldakse ka inglise keeles Aid to Navigation all peamiselt navigatsioonimärke, nagu poid, tuletornid jt, on ingliskeelse mõiste Aid to Navigation tähendus tegelikult laiem, hõlmates ka selliseid laevast väljaspool asuvaid navigatsioonil abistavaid süsteeme või teenuseid, nagu automaatse identifitseerimise süsteem (AIS), ülemaailmsed asukohamääramise süsteemid (GNSS, mille tuntuim variant on GPS), laevaliikluse juhtimise teenistus (VTS) jm.

IALA koondab mere navigatsioonimärgistuse valdkonna pädevaid asutusi, tootjaid, konsultante, teadlasi ja koolitusasutusi kogu maailmas, pakkudes võimalust vahetada ja võrrelda kogemusi ja saavutusi. IALA-l on kolme liiki liikmeid:

  • riiklikud liikmed (riigid);
  • assotsieerunud liikmed (valdkonnaga seotud organisatsioonid, teadusasutused jms);
  • tööstusliikmed (tootjad, edasimüüjad ja teenusepakkujad).

IALA peakorter asub Prantsusmaal Pariisi äärelinnas St Germain en Laye’s.

IALA sisuline töö toimub IALA peakorteris koos käivates tehnilistes komiteedes, kus kohtuvad kogu maailma eksperdid, kes töötavad välja parimal praktikal põhinevaid erineva tasemega juhenddokumente. Komiteed on

  • ARM (Aids to Navigation Requirements and Management)
  • E-NAV (E-Navigation Information Services and Communications)
  • ENG (Aids to Navigation Engineering and Sustainability)
  • VTS (Vessel Traffic Services)

Komiteede töö tulemused avaldatakse üldisemate soovitustena (Recommendation), mis „ütlevad, mida teha“, ning soovitusi lahti seletavate ja näidetega illustreeritud juhenditena (Guideline). Laiema teema kohta tervikpildi andmiseks on koostatud käsiraamatud (Manual). Olulisemad juhendid ja soovitused on koondatud suuremate põhiteemade kaupa seitsmeks standardiks (Standard).

IALA World Wide Academy

IALA raames tegutseb ka eraldi rahastatav IALA World Wide Academy (WWA), mille ülesanne on IALA komiteede töö tulemusena kogutud navigatsioonimärgistuse alaste teadmiste ja parima praktika levitamine ning suutlikkuse suurendamine maailmas. Akadeemia töö praegune põhifookus on riikidel, kus selle järele on suurim vajadus, st arengumaadel.

IALA staatus

IALA on Prantsusmaa seaduste alusel loodud organisatsioon. Selline valitsusväline staatus tekitab mõnede ainult rahvusvaheliste organisatsioonidega koostööd teha saavate valitsuste ja heategevusfondide jaoks probleeme. See piirab võimalikku liikmeskonda ja võimalust kasutada annetusi IALA World Wide Academy tegevuse rahastamiseks. Olukorra parandamiseks on käimas IALA muutmine valitsusvälisest organisatsioonist valitsustevaheliseks organisatsiooniks.

Ülemaailmne navigatsioonimärkide päev

IALA üldkogul 29. mail 2018 kehtestati navigatsioonimärgistuse rolli laiema avalikkuse teadvusse toomisega IALA ja selle töö alase teadlikkuse suurendamiseks iga aasta 1. juulil ülemaailmne navigatsioonimärkide päev (World Marine Aids to Navigation Day).

Välislingid