Kogumahutavus

Allikas: Mereviki
(Ümber suunatud leheküljelt GT)

Kogumahutavus, tähis GT (inglise keeles gross tonnage) on peamiselt kasutatav laeva mahutavust iseloomustav ühikuta suurus.

Kogumahutavus määratakse laevade mõõtmise rahvusvahelise konventsiooniga (1969) ettenähtud mõõtmisreeglite järgi. Viimased jõustusid uute laevade jaoks 18. juulil 1982 (kõik laevad, mille ehitamist alustati sel päeval või hiljem), vanemad laevad said ajapikendust 18. juulini 1994.

Kogumahutavust arvutatakse järgmise valemi järgi: GT=K1V, kus V on kinniste laevaruumide (mõnede eranditega) koguruumala kuupmeetrites ja K1=0,2+0,02 log10V. Kogumahutavuse märkimisel ei kasutata ühikut.

Kogumahutavuse järgi võetakse laeva- ja sadamatasusid, kogumahutavusel põhineb laevaehitus- ja laevasõidustatistika, seda kasutatakse laeva iseloomustamiseks rahvusvahelistes lepetes, rahvuslikes juhendeis, klassifikatsiooniühingute normides ja mujal. Kogumahutavuse mõõtmistulemused kantakse laeva mõõtekirja. Suessi ja Panama kanali administratsioonid teostavad laevade mõõtmist omade, nimetatud konventsioonist erinevate reeglite alusel.

Kogumahutavuse mõiste ja arvutusviis võeti kasutusele 1969. aastal. Vajadus ühise mõiste ja standardse rahvusvahelise laevade mõõtmissüsteemi järele tekkis sama kuju ja suurusega laevade suuresti erineva mahutavuse tõttu; seda silmas pidades kirjutati Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni juhtimisel Londonis 23. juunil 1969 alla rahvusvahelisele laevade mõõtmise konventsioonile (ITCM 1969). Enne seda kasutati kogumahutavuse asemel registertonnaaži.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.Välislingid