Rahvusvaheline ohutusjuhtimise koodeks

Allikas: Mereviki
(Ümber suunatud leheküljelt ISM koodeks)

Rahvusvaheline ohutusjuhtimise koodeks ehk ISM koodeks on rahvusvaheline laevade ohutu käitamise ja reostuse vältimise juhtimise koodeks (International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention – ISM Code), mille võttis vastu Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) assamblee 4. novembri 1993. aasta resolutsiooniga A.741(18).

See koodeks on osa rahvusvahelisest konventsioonist inimelude ohutusest merel (SOLAS), mille IX peatükk "Laevade ohutu käitamise juhtimine" (Management for the Safe Operation of Ships) on lisatud 19. mail 1994. Selle eesmärk on tõsta laevapere liikmete ja reederite ohutuse ja keskkonnaalase teadlikkuse taset, tagada ohutu meresõit, vältida laevapere liikmete ja keskkonna kahjustamist.

SOLASe IX peatüki lisamisega muutus ISM koodeks kohustuslikuks enamikule rahvusvahelisi meresõite tegevatele laevadele.

IMO suunised ISM koodeksi rakendamiseks

23. novembril 1995 võttis IMO assamblee 19. istungjärk vastu resolutsiooni A.788(19) "Suunised ISM koodeksi rakendamiseks administratsioonide poolt" (Guidelines for the Implementation of the ISM Code by Administrations), mis reguleerisid ISM koodeksi ühetaolise rakendamise korda seoses konventsiooniga ühinenud riikide valitsustelt nõutava laevade ja laevandusettevõtete kontrolli ja sertifitseerimisega. Suuniseid muudeti 29. novembril 2001 resolutsiooniga A.913(22) ja seejärel 2. detsembril 2009 resolutsiooniga A.1022(26). Need suunised asendati "Täiendatud suunistega rahvusvahelise ohutusjuhtimise (ISM) koodeksi rakendamise kohta administratsioonide poolt", mis võeti vastu 4. detsembri 2013 resolutsiooniga A.1071(28) (parandus) ja mis on omakorda asendatud 6. detsembri 2017 resolutsiooniga A.1118(30).

ISM koodeksi muudatused

ISM koodeksit on IMO meresõiduohutuse komitee (Maritime Safety Committee) muutnud:

  • 5. detsembril 2000 resolutsiooniga MSC.104(73), mille muudatused jõustusid 1. juulil 2002
  • 10. detsembril 2004 resolutsiooniga MSC.179(79), mille muudatused jõustusid 1. juulil 2006
  • 20. mail 2005 resolutsiooniga MSC.195(80), mille muudatused jõustusid 1. jaanuaril 2009
  • 4. detsembril 2008 resolutsiooniga MSC.273(85), mille muudatused jõustusid 1. juulil 2010
  • 21. juunil 2013 resolutsiooniga MSC.353(92), mille muudatused jõustusid 1. jaanuaril 2015

Välislingid