Klassifikatsiooniühing

Allikas: Mereviki
(Ümber suunatud leheküljelt Klassiühing)
Klassifikats.png

Klassifikatsiooniühing on rahvusvaheline laevandusorganisatsioon, mis merenduse valdkonnas kontrollib tehnilistest normidest kinnipidamist kogu laeva kasutusaja jooksul, alates laeva projekteerimisest kuni valmimiseni ja kasutusest kõrvaldamiseni.

Rahvusvaheliselt kinnitatud klassifikatsioonireeglitele vastav laev klassifitseeritakse ja sellele omistatakse klassisümbol, määratakse sõidupiirkond ja kitsendused, kui neid on, ning väljastatakse sellekohane sertifikaat. Kasutuses olevale laevale teeb klassifikatsiooniühing vastavuses rahvusvahelistele klassifikatsioonireeglitele ja laeva lipuriigi seadusaktidega kehtestatud korrale ja mahus regulaarseid ülevaatusi. Klassifitseerimise eesmärk on tagada laeva toimimine vastavuses merenduses rahvusvaheliselt kehtestatud rangetele kvaliteedi-, tervishoiu- ja ohutus- ning keskkonnanõuetele, et kaitsta inimelusid, vara ja keskkonda.

Eesti Vabariigi riigilipu all sõitvate laevade sertifitseerimiseks ja vastavate tunnistuste väljastamiseks on Eesti Vabariigi Valitsuse volitusel Transpordiamet sõlminud kokkulepped järgmiste klassifikatsiooniühingutega:

Lisaks merendusele pakuvad klassifikatsiooniühingud klassifitseerimis-, sertifitseerimis-, kontrolli-, ekspertiisi-, auditeerimis-, kindlustus- jm. teenuseid koos koolituse ja vajalike dokumentide väljastamisega ka teistele erinevatele majandusvaldkondadele, näiteks lennundusele, autotööstusele, ehitusele, toiduainetööstusele, valitsustele ja avalikule sektorile, energeetikale, transpordi- ja taristukorraldusele ning muudele valdkondadele.

Vaata ka

Autor: Jüri Kask