Ajasignaal

Allikas: Mereviki

Ajasignaal on õige aja täpsustamiseks ja levitamiseks määratud nähtav või raadiosignaal.

Nähtavaid ajasignaale kasutati meresõidus enne raadiosignaalide kasutuselevõttu. Sadamas hästinähtavas kohas näidati lippu, märgukera või -tuld või lasti kahurist Greenwichi keskmisel ajahetkel või muul kokkulepitud ajal. Ringhäälingte ajateenistused edastavad raadio teel üldkasutatavaid ja rütmilisi ajasignaale. Üldkasutatav ajasignaal koosneb 6-st sekundiste vaheaegadega 0,1 sekundit kestvast piiksust, millest viimane algab täpselt täistunnil, tagades nii 0,1-sekundise täpsuse. Rütmilisi ajasignaale kirjeldatakse teatmikes, nt The Admiralty List of Radio Signals. Ajasignaale võetakse laevas vastu igal päeval kindlal kellaajal. Nüüdisajal on paljudel laevadel üle mindud täpse aja arvestamisele GPS-i järgi, mis töötab miljondiksekundilise täpsusega.

Autor: Enn Oja

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.