Helgi Kessel

Allikas: Mereviki

Helgi Kessel (aastani 1957 Rästa), (21. juu7ni 1926 Tartu – 17. detsember 1989 Tallinn) oli Eesti geoloog.

Õpingud

Sündinud töölisperekonnas, lõpetas ta 1945. aastal Tartu Majandustehnikumi ja 1950. aastal Tartu Ülikooli. Aastail 1957—1960 oli Helgi Kessel Geoloogia Instituudi aspirantuuris ja kaitses 1962. aastal geoloogia-mineraloogiakandidaadi kraadi («Геология голоценовых образований Балтийского моря в Эстоний»).

Karjäär

 • alates 1950 Geoloogia Instituudi vanemlaborant ja nooremteadur
 • 1961-1963 ja 1965-1989 Geoloogia Instituudi vanemteadur
 • uurinud Läänemere rannamoodustisi, setteid, molluskeid, stratigraafiat ning meteoriidikraatrite vanust
 • koostanud Eesti aluspõhja pinnamoe ja kvaternaarisetete kaardid (1:200 000; 1953)
 • koostanud Eesti paleogeograafia skeeme
 • üle 90 teadustrükise.

Kirjandus

Teoseid

 • Древнебереговые образования Балтийского моря в Эстонской ССР.//Науч. Сообщ. Ин-та геол. Игеогр. АН Лист. ССР IV (1975)
 • Прибрежные отложения Анцилового озера и Литорииного моря в Эстонии (kaasautor). Тлн, 1967
 • Über die Küstenverschiebungen des Ancylussees in Estland im Lichte der vertikalen Verbreitung von Ancylus fluviatilis. // Baltica (1977) 6
 • The development of the Baltic Sea in the Holocene (kaasautor). // Estonia: nature, man and economy. Tallinn, 1984
 • The Echeneis stage in the Baltic history (kaasautor). // Problems of the Baltic Sea history. Helsinki, 1988 (Ann. Acad. Sci. Fennicae A 3: Geol. Geogr. 148)
 • The Litorina Sea and Limnea Sea in the northern and central Baltic (kaasautor). // Problems of the Baltic Sea history. Helsinki, 1988 (Ann. Acad Sci. Fennicae A 3: Geol. Geogr. 148)
 • Иольдиевое и Эхенейсовое моря (kaasautor).//Геология Финского залива. Тлн, 1992
 • Мастоглойевое и Литориновое моря (kaasautor). // Геология Финского залива. Тлн. 1992
 • Лимниевое море (kaasautor). // Геология Финского залива. Тлн, 1992

Biograafia

 • EGBT, 43—44
 • ETBL, 1. kd, lk 618—619
 • A. Miidel