ISPS koodeks

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 2. märts 2021, kell 02:02 kasutajalt Madli (arutelu | kaastöö) (toim)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

ISPS koodeks ehk Rahvusvaheline laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeks (International Code for the Security of Ships and Port Facilities - ISPS Code) on IMO väljatöötatud koodeks, mis jõustus 1. juulil 2004 SOLASe osana (peatükk XI-2).

ISPS koodeksist lähtudes anti välja samasisuline Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tõstmise kohta, mis täpsustab mõningaid ISPS koodeksi elemente ning loob teatud lisanõudeid.

Nimetatud õigusaktide eesmärk on kuritahtlikust tegevusest tingitud hädaolukordade ärahoidmine ja turvaintsidentideks valmisolek laevadel ja sadamarajatistel. Konkreetsed ennetusabinõud hõlmavad laevade ja sadamarajatiste juurdepääsurežiimi, turvaolukorra jälgimist, lasti ja laevavarude kontrolli, personali koolitamist turvalisuse küsimustes ja vastavate õppeharjutuste läbiviimist.

Loetletud ennetusabinõude rakendamine on reederite ja sadamavaldajate kohustus, riiklike struktuuride osalus turvanõuete rakendamisel seisneb vajalike juhiste andmises, järelevalve teostamises, teabevahetuse korraldamises ning turvaintsidentidele reageerimises.

Allikad

Mereturvalisus Veeteede Ameti kodulehel