Kaubalaev

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 19. aprill 2011, kell 14:21 kasutajalt Malle (arutelu)

kaubalaev - kaupu edasi toimetav veolaev. Otstarbe järgi liigitatakse kaubalaevad kuivlastilaevadeks, vedellastilaevadeks ja segalastilaevadeks. Kuivlastilaevadel veetakse tüki- või segakaupa 1) üksikesemetena - liikurmasinad, suured ja rasked masinaehitustooted ja tarindid, 2) pakituna - pakkides, kastides(/konteinerites), ujuv- ja veeremvahendites lihtrites ja treileritel, 3) puistlastina - puistlastilaevades, 4) eluslastina - elusloomad. Puitu veetakse nii pakmestatult kui ka lahtiselt. Eriehitusega on kuivlastilaevad puidu, pakklasti, veeremlasti, autode, raskelasti, loomade, lihtrite ja külmlasti jaoks. Vedellastilaevadel veetakse toorõli, valmiskütust, vedelgaasi, keemilisi vedelikke, tarbe- ja joogivett. Segalastilaevadel veetakse eriliigilist lasti, valdavalt tühisõitude vältimiseks ühes suunas üht, tagasisuunas teist liiki lasti, nt toorõli ja puistlasti. Kaubalaevu lastitakse laeva lastimisseadmete ja/või sadama lastimisseadmete abil. Laevu lastitakse kas püstselt - last tõstetakse kailt laeva laadruumi kohale ning lastakse alla trümmidesse või rõhtselt - last viiakse või liigub ise laadruumi selleks ehitatud pardaluukide ja rampide kaudu, mis võivad paikneda kas laeva vööris, ahtris või küljes. Mõnel laeval kasutatakse mõlemat lastimisviisi. Lisaks kraanadele ja ratasliikuritele kasutatakse lastimisel torustikke (vedellastilaevadel) ja lintlaadureid (puistlastilaevadel).

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.