Kaugenemine

Allikas: Mereviki

Kaugenemine on arvestusliku laakimise osis, mis näitab lähte- ja sihtpunkti vahelist laeva asukoha muutumist miilides põhja-lõuna või ida-lääne suunas. Lähteasukoha, kursi ja vahemaa järgi võib valemite abil ette arvutada sihtasukoha ja vastupidi. Lähte- ja sihtasukoha põhjal saab nendevahelise otsekursi ja vahemaa.

Autor: Enn Oja

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.