Laakimine

Allikas: Mereviki

Laakimine, ka laevatee arvutamine on laeva liikumise elementide arvestamine tema asukoha määramiseks ja kaardile kandmiseks. Laeva liikumise elemendid on tõeline kurss, kiirus, triiv, hoovuse suund ja kiirus. Eristatakse kahte laakimise moodust: graafilist laakimist, mille puhul näidatakse laeva liikumist merekaardil graafiliselt, ja analüütilist laakimist, mille puhul tehakse laeva liikumise arvestus järkjärgulise arvutamise (liht- ja koondlaakimise) teel. Nii graafilist kui analüütilist laakimist võib teha nii käsitsi kui ka automaatselt. Esimesel juhul kantakse kaarditöö vahenditega merekaardile kaardikurss, sellel märgitakse laeva laagitud asukoht mingil kindlal momendil. Automaatne laakimine toimub laevatee automaatmärkuri abil. Analüütilisel laakimisel arvutatakse laeva asukoht vastavate valemite abil käsitsi või automaatlaakuriga, viimane on laevatee automaatmärkuri osa.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.