Laevamotorist

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 19. mai 2015, kell 00:02 kasutajalt Madli (arutelu | kaastöö) (toim)

Laevamotorist on erialase ettevalmistusega ja Veeteede Ameti väljastatava laevamotoristi või vanemmotoristi kutsetunnistusega laeva masinameeskonna liige, kes võib töötada kõigil mootorlaevadel, olenemata peamasina võimsusest.

Laevamotoristi kompetentsuse tase vastavalt kutsekvalifikatsioonisüsteemile peab vastama nõuetele “Laevamotorist II”, mis tähendab, et ta on suuteline täitma tööülesandeid iseseisvalt erisugustes olukordades. Lisaks kutsealasel väljaõppel omandatud oskustele ja teadmistele peab tal olema vilumust ja kogemust ning ta vastutab oma tööülesannete täitmise eest. Laevamotorist seisab masinavahis vastavalt kinnitatud graafikule ning osaleb mehhanismide ja süsteemide ekspluateerimisel ja tehnohooldusel.

Laevamotoristi kutsetunnistuse saamiseks on vaja dokumenti mereõppeasutuses laevamotoristi kursuse lõpetamise kohta ja meresõidupraktika tõendit, mis kinnitab vähemalt kaht kuud praktikapäevikus vormistatud meresõidupraktikat või praktikapäeviku puudumisel vähemalt 6 kuud meresõidupraktikat masinaruumis mootorlaeval, mille peamasinate efektiivne koguvõimsus on 200 kW või enam.

Vanemmotoristi kutsetunnistuse saamiseks on vaja laevamotoristi kutsetunnistust ja vähemalt 6 kuud meresõidupraktikat laevamotoristina mootorlaeval, mille peamasinate efektiivne koguvõimsus on 750 kW või enam. Laevamotoristi kutsetunnistus väljastatakse vähemalt 16-aastasele isikule, vanemmotoristi kutsetunnistus vähemalt 18-aastasele isikule.

Autor: Jüri Kask