Laevaomanik

Allikas: Mereviki

Laevaomanik (inglise shipowner) on füüsiline või juriidiline isik, kes omab laeva või laevu või osalust neis. Laevaomanik võib laeva kasutades ise reederina tegutseda, kasutada selleks lepingu alusel laevaoperaatori teenuseid või anda laeva laevapereta prahingusse (laevaomaniku side laeva kasutamisega on sel juhul kõige väiksem). Laevaomanik on omanikuna kantud laevakinnistusraamatusse.

Vaata ka