Laevatee

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 29. september 2011, kell 13:43 kasutajalt Malle (arutelu)

laevatee on veetee osa, mis on veeliikluseks sobivaim ning navigatsiooniteabes avaldatud ja vajaduse korral looduses tähistatud.

Allikas:[RT I 2009, 37, 251 - jõust. 10.07.2009]