Laevatee

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 8. juuni 2013, kell 19:08 kasutajalt TauriR (arutelu)

Laevatee on veetee osa, mis on veeliikluseks sobivaim ning navigatsiooniteabes avaldatud ja vajaduse korral looduses tähistatud.

Allikas:[RT I 2009, 37, 251 - jõust. 10.07.2009]