Loovimine

Allikas: Mereviki

Loovimine (hollandi loeven) on purjetamine sikksakkursiga vastutuult, kus laev liigub vahelduvatel halssidel. Kursi muutmiseks ühelt halsilt teisele kas pauditakse või halsitakse, olenevalt ilmastikust ja purjelaeva manööverdusomadustest. Kahe paudi või halssimispöörde vahel läbitud teelõik on loov. Loovid võivad olla eripikkused. Pikipurjestusega laeva loovimisnurk ehk vööri suuna ja tuule vaheline nurk on umbes 45°-50°, raapurjestusega laevadel 65°-70°. Spordilaevad võivad tuule suhtes liikuda teravamalt.

Autor: Enn Oja

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.