Erinevus lehekülje "Mereviki:Mida Mereviki ei ole" redaktsioonide vahel

Allikas: Mereviki
P (Mereviki ei ole tasuta kasutatav veebiruum ega -leht)
(kategooriamuudatus)
40. rida: 40. rida:
 
Teksti allikas [http://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Mida_Vikipeedia_ei_ole Vikipeedia]
 
Teksti allikas [http://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Mida_Vikipeedia_ei_ole Vikipeedia]
  
[[Kategooria:Vikipeedia reeglid]]
+
[[Kategooria:Mereviki reeglid]]

Redaktsioon: 7. november 2010, kell 03:51

Mida Mereviki ei ole.

Mereviki ei ole paberentsüklopeedia

See tähendab, et ei ole ruumipuudust mis tahes teemade kui tahes põhjalikuks käsitlemiseks. Pole vajadust materjali esitada kokkusurutult, väljajätteliselt või lühendatult. Artiklite ülesehituses jälgitakse siiski otstarbekuse piire ja vajadusel jaotatakse artikli sisu mitme artikli vahel.

Mereviki ei ole sõnaraamat!

Mereviki artiklid on rohkem kui üksnes sõnade tähenduste seletused. Lühikesi definitsioone või määratlusi kasutatakse vaid täpsustuslehekülgedel ja loendites, kus need viitavad terviklikule artiklile. Terviklik artikkel käsitleb teemat igakülgselt ning vajaduse korral annab ka infot sõnade kasutamise, häälduse, kirjaviiside jmt kohta. Kuid Mereviki ei keskendu sõnade kasutamisele, hääldamisele, kirjapildile, etümoloogiale, tõlkimisele jne.

Mereviki ei ole algupäraste mõtete avaldamise koht

Merevikil ei ole n.ö arvamuskülgi ja siin ei koguta huvitavaid mõtteid ja ideid (v.a arutelulehtedel artiklite või teemade arutelu või üldisel arutelulehel merevikiga seotud teemade käsitlemine). Igal inimesel võib olla oma mõtteid, seisukohti, analüüse, hinnanguid, avastusi, teooriaid, hüpoteese, definitsioone jpm. Nende autoritel on neid võimalik avaldada vastavates ajakirjades ja teistes meediaväljaannetes. Merevikisse saab lisada üksnes piisavalt tõestatud ja kontrollitud materjali, vajaduse korral lisades allikaviite.

Mereviki ei ole isiklike emotsioonide süüdimatu väljaelamise koht

Mereviki ei ole isikliku rõõmu või kibestumise süüdimatu väljaelamise koht.

Mereviki ei ole propaganda tegemise koht

Millegi reklaamimine või kiitmine ei sobi entsüklopeediasse. Loomulikult käsitletakse Merevikis väga paljusid teemasid, kuid alati hoitakse nende iseloomustamisel neutraalset vaatepunkti, millega on seotud ka (usaldusväärsetele) allikatele viitamine. Artikli kirjutamisel tuleb see teha nii neutraalseks kui vähegi võimalik. Vajaduse korral saab alati lisada teiste autorite hinnanguid, kui need on teema puhul olulised. Mereviki ei ole ka iseenda või oma sõprade kiitmise koht, samuti ka mitte reklaami tegemiseks oma firmale või asutusele. Mereviki ei ole ka kuulutuste või teadetetahvel.

Mereviki ei ole linkide, tekstide, piltide ega meediafailide kogu

Mereviki ei vahenda ega peegelda teiste võrgulehekülgede ega trükitud väljaannete materjali, vaid üksnes viitab neile vastavates artiklites. Ükski Mereviki artikkel ei tohi sisaldada mujalt kopeeritud tekste, pilte ega meediafaile, kui selleks pole saadud luba. Loomulikult tuleb ja peabki artikli koostamisel kasutama mitmesuguseid allikaid. Kuid nende põhjal kirjutatud ja toimetatud artikkel peab olema täiesti iseseisev tekst (mereviki puhul välja arvatud mereentsüklopeediast üle toodud artikkel). Mistahes mujalt pärineva materjali lisamisel tuleb järgida autoriõigusi.

Mereviki ei ole tasuta kasutatav veebiruum ega -leht

Merevikit ei saa kasutada isiklikuks veebisaidiks, blogiks, wikiks, failide hoidlaks vmt. Kui keegi soovib kasutada wiki tehnoloogiat omaenda huvides, siis seda võimalust pakuvad paljud internetiteenuste pakkujad tasuta.

Mereviki ei ole valimatu infokogum

Lihtsalt teksti esitamine ei ole Mereviki ülesanne. Samamoodi ei ole Mereviki reisijuht, mälestuste kogum, uudisteportaal vmt. Vastavalt artikli iseloomule võib ja sageli on lausa soovitav lisada illustreerivat materjali mõnest teosest.

Mereviki ei ole oletuste ega spekulatsioonide kogum

Mereviki artiklid ei esita oletusi, spekulatsioone, kahtlusi, vihjeid, hüpoteese, arvamusi, hoiakuid, hinnanguid, kuulujutte jmt. Kui vaja, tuleb alati viidata allikale, kus midagi on väidetud.


Teksti allikas Vikipeedia