Pilsivesi

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 27. november 2015, kell 14:06 kasutajalt Jüri (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: ''''Pilsivesi''' on laeva normaalsel ekspluatatsioonil pumpade tihendite, toruliidendite, armatuuri, laevakere ebatiheduste, õhuniiskuse kondenseerumise, ruumide pesemise jms. ta...')
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Pilsivesi on laeva normaalsel ekspluatatsioonil pumpade tihendite, toruliidendite, armatuuri, laevakere ebatiheduste, õhuniiskuse kondenseerumise, ruumide pesemise jms. tagajärjel laevaruumide pilssidesse kogunev vesi või vee, naftasaaduste ja muude ohtlike ainete segu.

Nendes laevaruumide pilssides, kuhu naftaproduktide ja ohtlikke ainete sattumine reeglina on välistatud, on kogunev pilsivesi puhas vesi (merevee ja magevee segu).

Masinaruumides segunevad pilsiveed naftasaadustega (määrdeõlid, kütus) masinate, mehhanismide, kütuse- ja õlisüsteemid jne lekete, setete väljalaskmiste, hooldus ja remontööde käigus õliste detailide käsitsemise ja puhastusvedelike sattumise tõttu masinaruumide pilssidesse. Pilsivee eemaldamiseks pilssidest on laevades ette nähtud kuivendussüsteemid.

Naftase pilsivee käitlemine (kogumine, separeerimine, väljapumpamine laevast) peab olema vastavuses IMO Rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL 73/78 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships ) nõuetele, mis määrab naftase pilsivee lubatud merreheite tingimused sõltuvalt maailmamere rajoonist, lahjendamata heitvee naftasisaldusest (ei tohi ületada 15 miljondikosa (nafta mahuosade sisaldus miljonis mahuosas vees)), laeva kogumahtuvusest ja tüübist (naftatanker, kaubalaev jm). Konventsioon sätestab ka nõuded masinaruumide seadmetele – naftase pilsivee käitlemine peab toimuma eraldi, isoleeritud süsteemide (pilsipumbad, pilsivee separaatorid, pilsivee kogumistank, klapikarbid, torustikud, standardne väljalaskeühendus) abil vältimaks naftase pilsivee sattumist laeva teistesse kuivendussüsteemidesse ja merre.

Konventsiooniga MARPOL 73/78 on määratud maailmamere eripiirkonnad, kus võivad kehtida rangemad nõuded laevadelt tuleneva merereostuse vältimiseks. Üks eripiirkondadest on ka Läänemeri, mille äärsed riigid on sõlminud riikidevahelised konventsioonid BALTPOL (Baltic Sea Regional Convention for the Prevention of Marine Pollution) ja HELCOM (Helsinki Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area), mille nõuded on rangemad MARPOL 73/78 nõuetest (nt.igasugune naftase pilsivee merreheitmine on keelatud, sadamate valdajad on kohustatud korraldama selle vastuvõtu) ja mida peavad täitma kõik Läänemerre sisenevad laevad.

Autor: Jüri Kask

Allikad

H.Punab, J.läheb, L.Laks Laeva abimehhanismid, seadmed ja süsteemid.Eesti Mereakadeemia, 2014. ISBN 978-9985-57-3