Reeder

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 2. veebruar 2021, kell 15:46 kasutajalt Tauri (arutelu | kaastöö)

Reeder on laevaomanik või muu organisatsioon või isik (nt operaator või laevapereta prahtija), kes valdab laeva ja kasutab seda oma nimel ning on kantud vastavasse laevaregistrisse.

SOLAS-e mõistes

Reeder on laevaomanik või muu organisatsioon või isik, nagu operaator või laevapereta prahtija, kes on võtnud laevaomanikult vastutuse laeva käitamise eest ja kes seesuguse vastutuse võtmisega on soostunud üle võtma kõik laevade ohutu käitamise ja reostuse vältimise juhtimise rahvusvahelise koodeksiga kehtestatud kohustused ja vastutuse.

Meresõiduohutuse seaduse mõistes

Reeder on isik, kes valdab laeva ja kasutab seda oma nimel ning on kantud vastavasse laevaregistrisse. Reederina käsitatakse ka isikut, kes on võtnud laeva omanikult lepinguga kohustused ja vastutuse laeva meresõiduohutusalase korraldamise ja tehnilise teenindamise eest vastavalt rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel alusel kehtestatud laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise rahvusvahelisele koodeksile (ISM koodeks).

Meretöö seaduse mõistes

Reeder on meresõiduohutuse seaduses nimetatud isik või muu isik, kes meretöölepingu sõlmimisega võtab endale töösuhtes tööandja õigused, kohustused ja vastutuse.