Reeder

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 5. veebruar 2021, kell 12:45 kasutajalt Tauri (arutelu | kaastöö) (link esimeseks)

Reeder, ka laevavaldaja, on laevaomanik või muu organisatsioon või isik (näiteks laevaoperaator või laevapereta prahtija), kes valdab laeva ja kasutab seda oma nimel ning on kantud vastavasse laevaregistrisse.

SOLAS-e mõistes

Reeder on laevaomanik või muu organisatsioon või isik, nagu operaator või laevapereta prahtija, kes on võtnud laevaomanikult vastutuse laeva käitamise eest ja kes seesuguse vastutuse võtmisega on soostunud üle võtma kõik rahvusvahelise laevade ohutu käitamise ja reostuse vältimise juhtimise koodeksiga kehtestatud kohustused ja vastutuse.[1]

Meresõiduohutuse ja kaubandusliku meresõidu seaduste mõistes

Reeder on isik, kes valdab laeva ja kasutab seda oma nimel ning on kantud vastavasse laevaregistrisse. Reederina käsitatakse ka isikut, kes on võtnud laeva omanikult lepinguga kohustused ja vastutuse laeva meresõiduohutusalase korraldamise ja tehnilise teenindamise eest vastavalt rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel alusel kehtestatud laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise rahvusvahelisele koodeksile (ISM koodeks).[2][3]

Meretöö seaduse mõistes

Reeder on meresõiduohutuse seaduses nimetatud isik või muu isik, kes meretöölepingu sõlmimisega võtab endale töösuhtes tööandja õigused, kohustused ja vastutuse.[4]

Vaata ka

Viited

  1. Rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel. Vastu võetud 1. novembril 1974. – RT II 2001, 22, 117.
  2. Meresõiduohutuse seadus. Vastu võetud Riigikogus 12. detsembril 2001. – RT I, 10.12.2020, 20.
  3. Kaubandusliku meresõidu seadus1. Vastu võetud Riigikogus 5. juunil 2002. – RT I, 10.12.2020, 10.
  4. Meretöö seadus. Vastu võetud Riigikogus 11. juunil 2014. – RT I, 29.12.2020, 18.