Tamm

Allikas: Mereviki

Tamm on pikk ja suhteliselt kitsas massiivne vesiehitis, sarnaneb kujult muuliga. Eristatakse survelisi tamme, mille veetase on kummalgi pool erisugune, ja surveta tamme.

Survelised tammid rajatakse jõe- ja merekallaste üleujutuste vältimiseks (tõkketammid), piki kanalite või jõgede kaldaid, hüdrosõlme ehitiste ühendamiseks veekogu kallastega jms otstarbel.

Surveta tamme, mille veetase on mõlemal pool ühesugune, ehitatakse nagu muulegi sadamate, kanalisuuete, lüüside jms kaitseks lainetuse, jäämineku, kiire voolu, uhtainete ja ujuvate esemete eest, teede viimiseks üle väinade (nt Muhu väina tamm) ning jõgede reguleerimiseks ja laevasõidutingimuste parandamiseks.

Tamm ehitatakse peamiselt kohalikust materjalist, aluseks on enamasti fašiin ja nõlvad kindlustatakse mätastega, sillutisega vm viisil.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.