Tekk

Allikas: Mereviki

Tekk (inglise deck, hollandi dek) on laeva keret ja tekiehitisi rõhtselt ruumideks jagav tarind.

Tekk koosneb kattest ja talastikust (näiteks piimid, karlingsid). Laevakeret kogu ulatuses katvat ülemist tekki ehk ülatekki nimetatakse peatekiks. Tekk tagab laeva üldtugevuse ja jäikuse. Alumised tekid jagavad laeva vahetekkideks ehk tvintekkideks ja alumiseks laadruumiks ehk trümmiks. Peatekist kõrgemal paiknevad tekid jaotavad tekiehitised korrusteks. Tekid nummerdatakse tavaliselt peatekist allapoole. Tekiehitiste tekke nimetatakse nende otstarbe ja asukoha järgi, näiteks kajutitekk, paaditekk, juhtimissild, pupitekk, pakitekk, või tähistatakse tähtedega peatekist ülespoole.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.