Ahtritraalimine

Allikas: Mereviki

Ahtritraalimine on traalpüügi viis, kui traalnoot lastakse vette ning hiivatakse pardale ahtrist.

Ahtritraaleritel on selleks ahtri töötekilt vette ulatuv kaldtee - slipp. Ahtritraalimine hakkas arenema 1950ndail aastail. Nüüdisajal on ahtritraalimine suurtel traaleritel valdav püügiviis; kasutatakse sügavus- ja põhjatraalnoote. Nüüdisaegseid traalimisseadmed käsitsetakse juhtpuldi abil.

Võrreldes pardatraalimisega võimaldab ahtritraalimine kasutada suuremaid traalnootasid. Ahtritraalimine on ilmast vähem sõltuv kui pardatraalimine. Püüda saab ka kuni 10 palliga, traalnoota hiivata soovitatakse kuni 8 palliga. Et kala täis mitmekümnetonnine traalnoot tormis laeva kõikudes traalivaiereid katki ei rebiks, peab laev traalnooda hiivamisel seisma emma-kumma pardaga vastu lainet.

Autor: Enn Oja

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.