Ajaprahing

Allikas: Mereviki

Ajaprahing (inglise keeles time charter) on laeva rendileping kindla aja peale. Laevaomanik (prahivõtja) kohustub andma merekõlbliku ja mehitatud laeva prahtija käsutusse kindla tasu eest ajaprahingus ettenähtud ajaks, kandes laevapere ülalpidamise ja laeva korrashoiu kulud. Prahtija käsutab laeva oma äranägemisel, muretseb kütuse ja vee, tasub sadamalõivud, lootsi-, pukseri- ja laadimis-lossimiskulud, vastutab laevale tekkivate võimalike kahjude eest. Eritingimustega võidakse piirata lasti liike või sõidupiirkondi. Harilikult on prahtijal õigus laeva edasi rentida ajaprahingu piires. Välja on kujunenud mitmeid tüüpajaprahinguid.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.