Astrograafik

Allikas: Mereviki

Astrograafik on abikaart laeva asukoha määramiseks. See kujutab endast taevaskera üht osa hõlmavat Mercatori kaardivõrku, millele on kantud 2...4 eredama tähe samakõrgusjoonte võrk. Kasutamiseks on vaja teada antud tähtede nähtavaid kõrgusi, nende õiendeid ning vaatlusajale vastavat Greenwichi täheaega. Nüüdisajal astrograafikuid enam ei kasutata.

Autor: Enn Oja

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.