Astronoomiline kohamäärang

Allikas: Mereviki

Astronoomiline kohamäärang on kohamääramine taevakehade järgi. Aluseks on kahe või enama vaadeldud taevakeha järgi arvutatud samakõrgusjoonte lõikumispunkt.

Kohamäärang sekstandiga taevakehade järgi oleneb vaatleja kogemusest ja isikuveast, õiendite täpsusest, silmapiiri eristatavusest, taevakeha kõrgusest (silmapiirilähedane kõrgus vajab kiirte suure paindumise tõttu suuremaid õiendeid), taevakehade peilingute vahest (vahe alla 30° võib tekitada suure vea). Rahuldavaks on peetud viga kuni 2 miili.

Näidiskohamäärang:

29.10.2005. kell 12:05:10 UTC mõõdeti laevalt Kuu kõrguseks 51°09,7', suunaks 215,6°, samale ajale ühitatuna mõõdeti Päikese kõrguseks 37°28,1', suunaks 159,4°. Pärast asujoonte kaardile kandmist saadi arvutatud asukoht φ = 36°32,9', λ = 22°05,5'W; joonisel sai laeva asukohaks olla üks asujoonte kahest lõikumispunktist, käesoleval juhul SantaMaria saarest 142,3 miili EtS.