Ballastisüsteem

Allikas: Mereviki

Ballastisüsteem on ballastipumpadega, torustike, armatuuri, juhtimis- ja kontrollseadmetega laeva üldsüsteem ballastitankide veega täitmiseks, tühjendamiseks ja ümberpumpamiseks laeva trimmi ja püstuvuse muutmise eesmärgil. Ballastitankide täitmine ja tühjendamise toimub ballastipumpadega, täitmine põhja- või pardakingstoni kaudu kuni veeliinini ka isevoolu teel.

Ballastisüsteem

Avariisituatsiooni puhuks võib ballastisüsteemi magistraaltorustiku imi- ja survepool klapikarpide ja tagasilöögiklappide kaudu olla ühendatud laeva kuivendussüsteemiga, naftase pilsivee magistraaltorustiku ühendavad tagasilöögiklapid on normaalselt suletud ja plommitud.

Vältimaks elusorganismide sattumist koos välapumbatava ballastveega merepiirkondadesse, kus neid ei esine (nn. võõrliikide probleem), on kehtestatud nõuded ballastvee žurnaali pidamise ja väljapumpamise keelualade kohta ning soovitused pikemate reiside puhul vahetada ballastvett teatud vahemaade järele. Kavandatakse ka erinevaid meetmeid ballastvee töötlemiseks – UV-kiirgus, osoneerimine, kemikaalide lisamine vms.

Kaasaegsetes laevades on ballastisüsteemi opereerimine (klappide avamine ja sulgemine, pumpade käivitamine ja seiskamine, taseme kontroll ballastitankides) tsentraliseeritud masinaruumi kontrollruumist või keskjuhtimispuldist.

Autor: Jüri Kask

Allikad

Heino Punab, Lauri Laks, Jaan Läheb, Harli Moosaar. Laeva abimehhanismid, seadmed ja süsteemid.Eesti Mereakadeemis 2014. ISBN 978-9985-808-57-3.