Batüaal

Allikas: Mereviki

Batüaal on merede ja ookeanide bentaali ökoloogiline sügavusvöönd, mis hõlmab harilikult sügavusi 200-500 kuni 3000 meetrit ja vastab geomorfoloogiliselt mandrinõlva piirkonnale.

Batüaali iseloomustavad vee aeglane liikumine, veetemperatuuri väike muutumine aastaajati, järsu kaldega ebatasane reljeef, lünklikud, peamiselt maismaa päritoluga põhjasetted ning päikesevalguse ja taimede peaaegu täielik puudumine. Batüaali fauna on suhteliselt liigirikas, kuid isenditevaene ning koosneb peamiselt selgrootutest ja kaladest. Läänemeres batüaali ei ole.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.