Beauforti skaala

Allikas: Mereviki

Beauforti skaala on tuule kiiruse (ning tugevuse) iseloomustamiseks kasutatav tinglik 12–palliline astmestik, mille koostas 1806. aastal Briti admiral Sir Francis Beaufort (1774-1857).

See skaala on alates 1874. aastast kasutusel riikidevaheliselt ning selle on kinnitanud Riikidevaheline Meteoroloogiline Organisatsioon. Araabia Ühendemiraatide ilmateenistus pani ette kasutada 17-pallilist astmestikku, mis aga laiemat toetust pole leidnud.

Esialgu iseloomustati tuule tugevust selle mõju järgi purjedele. Nüüdisajal kirjeldatakse tuule tugevust selle mõju järgi taglasele, veepinnale vms. Astmestiku ülapiir pole määratud.


Tuule kiirust ning sellega seotud tugevust saab arvutada valemitega:

  • 1) TM = 0,836(TP-0,5)1,5
  • 2) TP = 1,127TM0,667+0,5

kus TM - tuule kiirus m/s; TP - tuule tugevus pallides

Artikkel Vikipeedias

Beauforti skaala