ERILANE

Allikas: Mereviki
Laeva andmed
Eesti Vabariigi piirivalvelaev ERILANE Peipsi järvel.
Eesti Vabariigi piirivalvelaev ERILANE Peipsi järvel.
Nimi: MOTÕLJOK (1914-1919)
MOTYLEK (1919-1920)
ERILANE (1920-1942)
OU 08 (1942)
O. RE 72 (1942)
VS 1472 (1942)
Ehitusaasta: 1914
Ehituskoht: Venemaa
Ehitaja: Vennad Nobelid
Staatus: lammutatud
Maksimaalne pikkus: 15,8 m
Maksimaalne laius: 3,05 m
Süvis: 1,5 m
Mass-veeväljasurve: 25 t
Kiirus: 12 sõlme
Peamasin: üks sisepõlemismootor, 50 hj
Laevapere: 5-8

Ajalugu

  • Laev ehitati 1914. aastal Moskvast mõnisada kilomeetrit põhja pool asuvas Rõbinskis, firma Vennad Nobelid lõbusõidulaevaks. Laeva veeväljasurve oli 25 tonni ja mõõtmed 15,8 x 3,05 x 1,5 meetrit. Vaid 50 hj sisepõlemismootor viis laeva edasi kiirusega 12 sõlme (ligi 22 km/h). Laev sai oma esimeseks nimeks MOTÕLJOK (Liblikas).
  • Alanud I maailmasõjas rekvireeriti MOTÕLJOK 28. septembril 1915 Schlüsselburgis, Neeva lähtekohal Laadogast. Sealt läks laev oma käiguga edasi Petrogradi (praegu Peterburi) ja sealt platvormvagunil Pihkvasse. Laevale monteeriti üks kuulipilduja ja ta sai Venemaa Peipsi sõjalaevade flotilli relvastatud kaatriks.
  • 20. mail 1919 uputati MOTÕLJOK vene punaste poolt Raskopeli baasis Peipsi idarannikul. Peagi tõstsid vene valged laeva üles ja augustikuus viidi laev Pihvasse remonti. Augustikuu lõpus jäeti Pihkva Eesti vägede ja vene valgete poolt maha ja MOTÕLJOK viidi puksiiris ära. Laeva remont jätkus Tartus. 8. detsembril 1919 võttis Mereväe Rannavalve, Side- ja Päästejaamade valitsus laeva enda käsutusse ja selle nimeks sai MOTYLEK.
  • Kui 23. detsembril 1919 moodustati Piirivalve Valitsus läks MOTYLEK nende alluvusse. 1920. aasta jaanuari lõpul pandi laevale uueks nimeks ERILANE, kuid sama aasta aprillis Piirivalve Valitsus likvideeriti ja ERILANE läks 1. piirikaitsepataljoni alluvusse. 11. juunil 1920 määrati ERILANE Peipsi laevastiku divisjonile, kus ta sai vahikaatriks. Kolm aastat hiljem, 31. juulil 1923 anti laev Siseministeeriumi uue Piirivalve Valitsuse piirivalve vahilaevaks. Laeva kodusadamaks oli Mustvee.
  • Eesti NSV moodustamisel 1940. aastal läks ERILANE NKVD-le. Kuna Peipsil enam piiri polnud, viidi laev Läänemerele, kus ta 1941. aasta suve lõpul sattus vigastatuna sakslaste kätte. Laev remonditi 1942. aasta maikuuks ja teenis järgnevalt Saksa laevastikus. Uueks nimeks sai OU 08, kuid sama aasta suve algul muudeti ta nimi ümber O. RE 72 ja 20. novembrist kandis ta nime VS 1472.
  • Kui sakslased 1944. aasta septembris Mandri-Eestist taganesid, olevat laev olnud sõidukõlbmatu ja ta jäeti Tallinna maha. Ka punavenelased tunnistasid laeva tarvitamiskõlbmatuks ja see lammutati vanarauaks.

Allikad

  • 1. Mati Õun. Eesti Merejõudude laevu 1918 – 1940. Sentinel 2014 Tallinn.
  • 2. Mati Õun, Hanno Ojalo. 101 Eesti laeva. Varrak 2015 Tallinn.
  • 3. Mati Õun. Eesti sõjalaevad 1918–1940. Tammiskilp 1998 Tallinn.