Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia

Allikas: Mereviki
(Ümber suunatud leheküljelt Eesti Merehariduskeskus)
Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia
Lühendnimi: TTÜ EMERA
EMARA TUT (inglise)
Tüüp: mereõppeasutus
Nimi teistes keeltes: Estonian Maritime Academy of Tallinn University of Technology
Asutatud: 01.08.2014
01.11.1991 (Eesti Merehariduskeskus)
27.10.1919 (Tallinna Merekool)
Juht: direktor Roomet Leiger
Valdkonnad: kõrghariduse andmine
täiendusõppe korraldamine
õppe-, teadus- ja arendustegevus
Emaorganisatsioon: Tallinna Tehnikaülikool
Tunnuslause: Tuleviku lainelööjad tulevad TTÜ Eesti Mereakadeemiast
Koduleht: www.ttu.ee/mereakadeemia

Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia on Tallinna Tehnikaülikooli struktuuri kuuluv iseseisvaid ülesandeid täitev kolledž õppe-, teadus- ja arendusasutusena, mille eesmärgiks on võimaldada kõrgharidusstandardi nõuetele vastavat merendusvaldkonna rakenduskõrgharidust ja magistriõpet, korraldada täiendusõpet, edendada õppe-, teadus- ja arendustegevust ning akadeemilisi tavasid. TTÜ Eesti Mereakadeemia on on Eesti Mereakadeemia õigusjärglane.[1]

Ajalugu

Tallinna Merekool (1919-1991)

Next.svg Pikemalt artiklis Tallinna Merekool

Tallinna Merekoolis, mille järglaseks TTÜ Eesti Mereakadeemiat loetakse, alustati õppetööd 27. oktoobril 1919. Sellel kuupäeval tähistatakse ka TTÜ Eesti Mereakadeemia aastapäeva.

Eesti Merehariduskeskus (1991-1999)

29. oktoobri 1991. aasta määrusega nõustus Vabariigi Valitsus Haridusministeeriumi ettepanekuga asutada 1. novembrist 1991 Haridusministeeriumi halduses rakendusliku kõrgkooli õigustes Eesti Merehariduskeskus.[2] Eesti Merehariduskeskus loodi Tallinna Merekooli ja Tallinna Merekolledži baasil. Tallinna Kutsekeskkoolist nr 1 sai Eesti Merehariduskeskuse Ametikool.

Eesti Mereakadeemia (1999-2014)

22. septembri 1999. aasta määrusega nimetas Vabariigi Valitsus Eesti Merehariduskeskuse ümber Eesti Mereakadeemiaks ja kinnitas "Eesti Mereakadeemia põhimääruse".[3]

Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia (2014-...)

25. veebruaril 2014 kiitis Eesti Mereakadeemia nõunike kogu heaks ühinemise Tallinna Tehnikaülikooliga kolledži staatuses. 26. veebruaril 2014 tegi sama ka Eesti Mereakadeemia nõukogu.

18. märtsil 2014 kinnitas Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia põhikirja, mis jõustus 1. aprillil 2014.[1]

10. aprilli 2014. aasta korraldusega andis Vabariigi Valitsus nõusoleku Eesti Mereakadeemia ühinemiseks Tallinna Tehnikaülikooliga ja volitas haridus- ja teadusministrit sõlmima vastavat ühinemislepingut.[4]

23. aprillil allkirjastati Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Mereakadeemia ühinemisleping. Ühinemislepingu allkirjastasid haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski, TTÜ rektor Andres Keevallik ning Eesti Mereakadeemia arendusprorektor rektori ülesannetes Roomet Leiger. Eesti Mereakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikool ühinesid 1. augustil 2014, kui jõustus ühinemisleping.

Kuna seadus ei näe ette kutseõppe andmise võimalust ülikoolis, siis asutati haridus- ja teadusministri 29. aprilli käskkirjaga nr 190 1. maist 2014 Haridus- ja Teaduministeeriumi hallatav kutseõppeasutus Eesti Merekool, mille nimekirja kanti Eesti Mereakadeemia kutseõppeosakonna õpilased.

Viited

  1. 1,0 1,1 Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia põhikiri. Kinnitatud TTÜ nõukogu 3. veebruari 2015. a otsusega nr 45.
  2. Eesti Merehariduskeskuse asutamise kohta. Vabariigi Valitsuse 29. oktoobri 1991. a määrus nr 218 – RT 1991, 37, 470.
  3. Eesti Merehariduskeskuse ümbernimetamine Eesti Mereakadeemiaks ja Eesti Mereakadeemia põhimääruse kinnitamine. Vabariigi Valitsuse 22. septembri 1999. a määrus nr 275 – RT I 1999, 71, 689.
  4. Nõusoleku andmine Eesti Mereakadeemia ühinemiseks Tallinna Tehnikaülikooliga, riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks ning haridus- ja teadusministri volitamine ühinemislepingu sõlmimiseks. Vabariigi Valitsuse 10. aprilli 2014. a korraldus nr 137 – RT III, 12.04.2014, 1.

Välislingid