Eesti Merekool

Allikas: Mereviki

Eesti Merekool on 1. mail 2014 asutatud mereharidust andev kutseõppeasutus, mida haldab Haridus- ja Teadusministeerium.

Ajalugu

1. märtsil 1920 avati ametlikult Tallinnas, Endla tänav 19 asuvas majas Tallinna Puutööstuse Õppetöötuba. See oli Eestis esimeseks poeglaste tööstuskooliks ja esimeseks sammuks kutsehariduse arengus. 1924. aastal sai kool nimeks Riigi Puu- ja Rauatöökool Tallinnas. 1926. aastal nimetati kool Riigi Tööstuskooliks Tallinnas. 1944. aastal nimetati kool ümber Tööstuskooliks nr 1, mille baasettevõtteks määrati Eesti Riiklik Merelaevandus.

1954. aastal määrati kooli baasettevõtteks ENSV Kalatööstuse Ministeerium ja koolis alustati kalalaevastiku töötajate koolitamist.

1957. aastal reorganiseeriti kool Tallinna Tehnikakooliks nr 1.

1962. aastal nimetati kool Linnakutsekooliks nr 1.

1968. aastal reorganiseeriti kool Tallinna Kutsekeskkooliks nr 1.

1. jaanuaril 1992 ühendati Tallinna Kutsekeskkool nr 1 Eesti Merehariduskeskusega ja kool sai nimeks Eesti Merehariduskeskuse Ametikool. Koolis hakati õpetama väikelaevade (kuni 300 brt) juhte, väikelaevade (jõuseadme võimsus kuni 400 kW) mehaanikuid ja külmutusseadmete masiniste. Õppeaeg oli kuni 3,5 aastat.

22. septembril 1999 nimetati kool ümber Eesti Mereakadeemia Ametikooliks.

22. oktoobril 2001 muudeti kooli nimi Eesti Mereakadeemia Merekooliks.

7. jaanuaril 2012 muudeti Eesti Mereakadeemia Merekool seoses Eesti Mereakadeemia põhimääruse muutmisega Eesti Mereakadeemia kutseõppeosakonnaks.

Seoses Eesti Mereakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli liitumisega 2014. aasta 1. augustist tuli luua uus õppeasutus, kuna seadus ei näe ette kutseõppe andmise võimalust ülikoolis. Haridus- ja teadusministri 29. aprilli käskkirjaga nr 190 asutati 1. maist 2014 Haridus- ja Teaduministeeriumi hallatav kutseõppeasutus Eesti Merekool, mille nimekirja kanti Eesti Mereakadeemia kutseõppeosakonna õpilased.