Eesti laevaregistrid

Allikas: Mereviki

„Eesti laevaregistrid“ on Veeteede Ameti (aastail 1929–1940 Veeteede Valitsus) infoväljaanne, mis esitas andmeid alates 19- (hiljem 20-) registertonniste laevade suuruse, ehituse, jõuseadmete ja omanike kohta. Aastail 1923–1929 oli nimetus „Eesti Vabariigi laevade register“ ja 1939–1940 „Eesti kaubalaevastik“.

Raamatud aastail 1994-2001

  • 1994. aastal andis Eesti Veeteede Amet välja raamatu „Eesti laevaregister“.
  • 1995. aasta raamatule tehti 2 täiendust, millest esimene on seisuga 1.1.1996 ja teine 1.1.1997.
  • „Eesti laevaregister 1998“ kajastas registrite andmeid seisuga 1.1.1998. Kuna raamatu läbimüük oli kesine ja aastal 1998 toimus registrite ümberkorraldamine seoses uue, jõustuva laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadusega, raamatu kirjastamisest loobuti.
  • „Eesti laevaregistrid 2001“ ilmus veelkord raamatuna.

Väljaanded aastail 2002-2017

  • Aastail 2002-2017 koostati väljaannet "Eesti laevaregistrid" ja anti välja vihikuna kord aastas.

Välja pole antud "Eesti laevaregistrid 2018", "Eesti laevaregistrid 2019" ja "Eesti laevaregistrid 2020", kuid osa infost on vabalt internetis.

Veeteede Ameti kodulehel on elektroonilised statistikatabelid „Eesti laevaregistrid“ alates 2010. aastast.

Välislingid