Etteandevõistlus

Allikas: Mereviki

Etteandevõistlus, ka edevõistlus või händikäpvõistlus on mõõtmisvalemi järgi väiksema võistlusväärtusega jahtidele ajaliste soodustuste andmine võistlusvõime tasakaalustamiseks purjetamisvõistlustel.

Etteannet kasutatakse alates 18. sajandist. Nn "aeg-aeg" arvestuses (ingliskeelsete lühenditega TMF, TCF) korrutatakse võistlusraja läbimiseks kulutatud tegelik aeg ajaparandusteguriga, milleks on jahi võistlusväärtuse astmeline väljend.

Nn "aeg-kaugus" arvestuses (TAD) arvutatakse iga jahi kohta ajaparandus sõltuvalt võistlusraja pikkusest, teades eelnevalt arvestuslikku kiiruse osatähtsust võistlusväärtusest. Osavõtvad jahid jaotatakse harilikult arvestusrühmadesse sõltuvalt nende mõõdukirjas toodud võistlusväärtusest. Erinevad arvestusrühmad võivad lähtuda korraga.

Autor: Enn Oja