Heino Punab

Allikas: Mereviki
Heino Punab

Heino Punab (30. juuli 1938 Tallinn) on mehaanikainsener, TTÜ Eesti Mereakadeemia õppejõud, merendustegelane.

Haridus

 • 1945-1956 Tallinna 10. Keskkool
 • 1956-1962 Tallinna Polütehniline Instituut - laeva diiseljõuseadmete eriala, mehaanikainsener

Erialane täiendkoolitus

 • M&P Basic Separation Course. Alfa Lavali rahvusvahelises õppekeskuses Tumbas, Rootsis, märtsis 1995
 • STCW-95 Implementation Course. Det Norske Veritas (DNV) Tallinnas, veebruaris 1998
 • lektorite täiendkoolitus Kalmari Mereakadeemias Rootsis mais-juunis ja augustis-septembris 1998
 • Tallinna Pedagoogikaülikoolis kõrgkooli õppejõudude täiendkoolitus aastail 2001 ja 2009-2011
 • Transas Ltd. Masinaruumi valmendi ERS instruktori koolituskursus 2009. ja 2011. aastal
 • praktiline enesetäiendus laevadel koos laevadiislite tehnilise seisukorra määramisega aastail 2002–2008: REGINA BALTICA SPIEGELGRACHT, VICTORIA I, SUPERFAST VII ja GALAXY

Töö

 • 1962-1966 Tootmiskoondise “Ookean” traalpüügi kalalaevastiku Tallinna baasi laevamehaanika talituse grupimehaanik
 • 1966-1972 Tootmiskoondise "Ookean" laevaremonditehase mehaanikatsehhi juhataja
 • 1972-1976 Koondise “Eesti Kolhoosiehitus” (EKE) projekteerimisinstituudi EKE Projekt eksperimentaalprojekteerimise ja teadusuurimise osakonna sektorijuhataja
 • 1976-1980 EKE Projekti V osakonna juhataja
 • 1980-1993 EKE Tehnokeskuse väljaõppeosakonna sektorijuhataja
 • 1993–2014 Eesti Mereakadeemia mehaanikateaduskonna lektor, laevamehaanika õppetooli juhataja kohusetäitja, alates 2012. aastast mehaanikateaduskonna dekaani kohusetäitja.
 • 2014-... TTÜ Eesti Mereakadeemia laevanduskeskuse laevamehaanika lektoraadi juhataja ja lektor
 • Osalemine TTÜ Eesti Mereakadeemia magistriõppes õppejõuna ja magistritööde juhendajana
 • Osalemine õppejõuna TTÜ ja TTÜ Eesti Mereakadeemia ühisõppekava "Väikelaeva ehitus" raames TTÜ Kuressaare kolledžis

Ühiskondlik tegevus

 • laeva jõuseadmete õppekava nõukogu esimees
 • osalus Eesti Laevamehaanikute Liidus
 • Sihtasutuse Kutsekoda juures tegutseva laevaohvitseride ja reakoosseisu liikmete kutsestandardite koostamise töörühma liige
 • Riikliku Eksami ja Kvalifikatsioonikeskuse (REKK) juures tegutseva mereerialade riiklike õppekavade töörühma liige
 • osavõtt Rahvusvahelise Sisepõlemismootorite Komitee (CIMAC) maailmakongressidest Hamburgis 2001. ja Viinis 2007. aastal
 • osavõtt ajakirja "The Motorship" aastakonverentsidest alates 2003. aastast
 • osavõtt laevaehituse, -seadmete ja meretehnika Hamburgi rahvusvahelistest messidest alates 2000. aastast

Teoseid

Õpikud

 • "Laeva üldsüsteemid". Eesti Mereakadeemia 2003
 • "Laevakütused". Eesti Mereakadeemia 2003
 • "Laeva jõuseadmed". Eesti Mereakadeemia 2008
 • "Laevadiislid - arengud, probleemid ja lahendused". Eesti Mereakadeemia 2010
 • “Laeva abimehhanismid, seadmed ja süsteemid”. Eesti Mereakadeemia 2014 (kaasautor)

Artiklid

Uurimistöö

Osalemine autorite kollektiivi liikmena OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse tellimusel aastail 2014-2015 TTÜ Eesti Mereakadeemia läbiviidud ja koostatud uurimistöös “Veeldatud maagaasi (LNG) laevakütusena kasutuselevõtu tehnilise ja majandusliku teostatavuse uuring”

Tunnustus

Autor: Jüri Kask