Ilmar Kotta

Allikas: Mereviki

Ilmar Kotta (1. XI 1947 Tallinn) on merebioloog ja zooloog.

Elulugu)

Ilmar Kotta lõpetas 1966. aastal Elva Keskkooli ja 1971. aastal Tartu Riikliku Ülikooli bioloogiaosakonna. 2003. aastal kaitses filosoofiadoktori kraadi bioloogia alal väitekirjaga "Population ecology of mysids (Crustacea, Mysidacea) in the Gulf of Riga (the North-eastern part of the Baltic Sea)" (Tallinn, TPÜ 2003).

Aastail 1971-1986 oli Ilmar Kotta Läänemere Kalamajanduse Teadusliku Uurimise Instituudi Tallinna osakonnas nooremteadur, aastail 1986-1991 teadur ning aastail 1991-1992 ÖMI ja alates 1992. aastast Eesti Mereinstituudi teadur. See instituut muutus alates 2001. aastast Tartu Ülikooli Mereinstituudiks.

Teadustöö

Ilmar Kotta on uurinud merepõhjas elavaid selgrootuid loomi. Ta on 30 aasta jooksul kogunud andmebaasi, mis võimaldab kirjeldada põhjaloomastiku taksonoomilise ja kvantitatiivse koosseisu alusel merekeskkonna seisundit ja selle muutusi Eestit ümbritsevatel merealadel, eriti nendes piirkondades, kus inimtegevuse mõju on iseäranis intensiivne suure reostuskoormuse jm tõttu.

Ta on jälginud tulnukliikide levikut Eestit ümbritseval merealal. Üks olulisi uurimisvaldkondi on põhjalähedast veekihti asustavad vähid – müsiidid (Mysidacea). Ilmar Kotta on uurinud nende elutsüklit ja produktsiooni, nende levikut mõjustavaid abiootilisi ja biootilisi tegureid ning arvukuse ja biomassi dünaamikat. Tal on ilmunud üle 60 teadustrükise.

Teoseid

  • Plankton distributions and processes across a front in the open Baltic Sea (kaasautor). // Marine Ecol.: Progr. Ser. 20 (1984)1/2
  • Changes in zoobenthic communities in Estonian waters between the 1970’s and 1990’s: An example from the southern coast of Saaremaa and Muuga Bay (kaasautor J. Kotta). // Proc. 14th Baltic Marine Biologists Symp., Pärnu. Tallinn, 1997
  • Changes in the ecosystem of the Gulf of Riga from the 1970s to the 1990s (kaasautor). // ICES J.Marine Sci. 55 (1990)
  • Effect of diffuse and point source nutrient supply on the low diverse macrozoobenthic communities of the northern Baltic Sea (kaasautorid J.Kotta, I.Viitasalo). // Boreal Environ. Res. 5 (2000)
  • Factors controlling the longterm changes of the eutrophicated ecosystem of Pärnu Bay, Gulf of Riga (kaasautor). //Hydrobiol. 514 (2004).

Biograafia

Eesti teadlaste biograafiline leksikon 2005, 2. kd.