Inglise-eesti meresõnaraamat

Allikas: Mereviki
Meresõnaraamatu kaas

Inglise-eesti meresõnaraamat on 2008. aastal Merekeele nõukoja koostatud ja Eesti Keele Sihtasutuse kirjastatud sõnaraamat, mis sisaldab üle 30 000 märksõna, lisaks sama mahuka eesti-inglise terminiloendi ning arvukalt merenduses kasutatavaid lühendeid.

Sõnaraamatusse on koondatud võimalikult palju merendusega seotud tegevusvaldkondi hõlmavaid termineid. Peale merenduslike tavaterminite on haaratud ka purjelaevu, puulaevu, merekaubandust, mereõigust, merekindlustust, konteinervedusid, kalandust, sõjalaevastikku, raadiolokatsiooni, hüdromehaanikat, okeanograafiat, purjesporti ja palju muudki merd ning merendust puutuvaid sõnu. Samas peab märkima, et nüüdisajal on tihti raske eristada puhast mereterminoloogiat tavasõnadest, mida kasutatakse nii maal kui ka merel.

Meresõnaraamatu elektrooniline variant on saadaval 2013. aastast ning seda kaasajastab ja parandab Merekeele nõukoda vastavalt vajadusele.

Välislingid