Jaan Lutt

Allikas: Mereviki
Jaan Lutt

Jaan Lutt (25. november 1945 - 13. detsember 2018) oli meregeoloog ja hüdrograaf.

 • 1964. aastal lõpetas Mustla keskkooli
 • 1972. aastal lõpetas Tartu Ülikooli
 • 1976—1979 õppis Eesti Teaduste Akadeemia kaugõppeaspirantuuris
 • 1980. aastal kaitses geoloogiakandidaadi väitekirja „Väinamere põhjasetete koostis ja leviku seaduspärasused“
 • aastail 1972—1990 olnud Geoloogia Instituudi noorem- ja vanemteadur, 1990—1992 juhtivteadur, meregeoloogia töörühma juht
 • 1993. aastast geoloogiadoktor, vk "Late- and postglacial deposits on the Estonian shelf".
 • 1993—2003 Veeteede Ameti hüdrograafiaoskonna mereuuringute talituse juhataja
 • alates 2004. aastast hüdrograafiaosakonna juhataja
 • 2013. aasta 24. augustist pensionil.

Uurimisala

 • Läänemere, eriti Eesti merealade hilisjääaegsete ja jääajajärgsete veekogude põhjasetete leviku seaduspärasused, moodustumistingimused ja koostis.
 • Eesti merealade ja laevatatavate sisevete hüdrograafilise mõõdistamise organiseerija ja korraldaja taasiseseisvunud Eestis.
 • Osalenud paljudes Läänemerele, Araali ja Mustale merele ning Vaiksele ookeanile korraldatud ekspeditsioonides.
 • Üle 60 teadustrükise, sh 1 monograafia, on 4 monograafia kaasautor.

Teoseid

 • Дoнныe ocaдки Bяйнaмepи. Tallinn, 1985
 • Дoнныe ocaдки. // Гeoлoгия Финcкoгo зaливa. Tallinn, 1992
 • Eesti šelfi geoloogia (kaasautor, -koostaja ja -toimetaja koos A. Raukasega). Tallinn, 1993
 • Diatom flora and lithostratigraphy of sediment core P-1582, Northern Baltic Sea (kaasautorid V. Kalm, M. Sakson). Landscapes and life. Studies in honour of Urve Miller; Rixensart: Council of Europe 1996 (PACT 50)
 • English-Finnish-Swedish-Estonian-Russian Sea Ice Nomenclature eestikeelse osa tõlkija (koos T. Kõutsi ja A. Reinartiga) // Merenkulkulaitoksen julkaisuja 5/2002
 • Eesti lootsiraamat (kaasautorid A. Heinsaar, M. Hunt, H.-E. Kuusk jt). Tallinn, 2003.

Biograafia

 • Mereleksikon. Tallinn, 1996
 • Eesti Entsüklopeedia, 14. kd, lk 264
 • Eesti Teadlaste Biograafiline Leksikon, 2. kd, Tallinn, 2005, lk 480