Jahi purjestus

Allikas: Mereviki

Jahi purjestus on jahi purjede kogum. Purjestuse liigi määrab suurpurje (groodi) kuju. Priitpurjestust kasutati kalapaatidel. Kergetel svertpaatidel on levinud ladinapurjestus või lüügerpurjestus.

Purjespordi algaastail oli levinuim kahvelpurjestus, praegu kasutatakse seda mõnel svertpaadil (Optimistil) ja vanematüübilisel kiiljahil. Kahvelpurjestuse eriliik on gunter- ehk huaaripurjestus, mida iseloomustab püstine kahvel, seda kasutatakse mõnel svertpaadil (M-il, šarpiil).

Nüüdisajal peetakse tuulesobivaimaks bermuudapurjestust, seda kasutatakse kõigis olümpiaklassides peale purjelaua. Markoonipurjestus on peamiselt skääriristlejail. Purjelaudadel kasutatakse harkpoompurjestust, varem kasutati seda ka suurtel jahtidel. Eristatakse kõrgpurjestust, milles purje aluse ja kõrguse suhe on suur (bermuuda-, markooni- ja harkpoompurjestusel), ja madalpurjestust, milles see suhe on väike (kahvel-, ladina- ja lüügerpurjestusel).

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.