Kiilson

Allikas: Mereviki

Kiilson (inglise keeles keelson), ka kalsing on laeva põhjatalastiku pikitarindi osis, mis suurendab laevakere pikitugevust. Puitlaeva kiilson on kiilu kohal kaarte vahel paiknev kiilu külge polditud rõhtpalk. Kiilson seob kaari ja tugevdab nende ja kiilu vahelist kinnitust. Mitmest otsakuti ühendatud osast koosneva kiilsoni korral ei tohi kiilsoni- ja kiilulukud (ühenduskohad) paikneda kohakuti. Suure puitlaeva kiilson koosneb mitmest rööbiti kulgevast prussist. Kiilupealne pruss on ülakiilson, teised külgkiilsonid. Metalljõelaeva kiilson ühekordse põhja pikitala, enamasti T-kujuline. Pikitasandis asuv keskkiilson on harilikult katkematu, külgkiilsonid koosnevad flooridevahelistest plaatidest - brakettidest. Metallmerelaevade põhja pikitalasid nimetatakse kiiluks ja põhjastringeriteks.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.