LEMBIT (allveelaev)

Allikas: Mereviki

Artikli põhi on võetud Vikipeediast. Harjutamiseks. Tänud Vikipeedia autoritele artikli tegemise eest!

LEMBIT

Ajalugu
Ehitaja: Vickers-Armstrong Ltd, Suurbritannia
Ehituse algus: 1934
Vettelaskmine: juuli 1936
Teenistuses: 1937 - 1979
Muuseumis: alates aprill 1992
Tehnilised andmed
Üldpikkus: 59,5 m
Laius: 7,5 m
Süvis: 3,6 m
Veeväljasurve: pinnal 667 t; sukeldunult 853 t
Kiirus: pinnal 13,7; sukeldunult 8,5 sõlme
Sukeldumissügavus: kuni 90 m
Autonoomsus: kuni 4 nädalat
Peamasin: 2 Diiselmootorit Vickers-Armstrong Ltd 2 x 600 hj

2 Elektrimootorit Metropolitan-Vickers 2 x 395 hj (205/220 v, 1600 A)

Vint: 2 vinti
Meeskond: 32 inimest sh 4 ohvitseri
LEMBITU torpeedotorud

LEMBIT (vette lastud 7. juulil 1936) on üks kahest allveelaevast mille Eesti Vabariik tellis enne Teist maailmasõda Inglismaalt. Teine allveelaev KALEV lasti sõja algul põhja, kuid LEMBIT on tänapäevani säilinud. Laev on kasutusel olnud nii NSVL Allveelaevastiku õppelaevana kui ka muuseumieksponaadina.

Ajalugu

Inglismaal

Allveelaev-miiniveeskja LEMBIT on üks kahest Eesti Vabariigi tellitud ja Suurbritannias aastail 1936-1937 valminud allveelaevast. Levinud on arvamus, et meie allveelaevad ehitati täiesti Inglise malli järgi. Tõepoolest kasutati palju samasuguseid detaile ja sõlmi, nagu olid ka Inglise laevadel, kuid Eesti allveelaevad on siiski unikaalsed, ehitatud individuaalprojekti järgi. Tänapäevases allveelaevade kohta käivas kirjanduses nimetatakse neid "Kalev Class". Allveelaevade ehitamiseks sõlmitud leping nägi ette tellija poolt järelevalvekomisjoni loomise ja selle saatmise laevade ehitusele. Leping kirjutati alla Kaitseministeeriumi poolt 12. detsembril 1934 ja kinnitati Vabariigi Valitsuse poolt 18. detsembril 1934.

Esimene allveelaev pidi olema üle antud hiljemalt 18. märtsil ja teine 18. mail 1937. Esimene konkreetne ettevõtmine Eesti poolelt oli järelevalvekomisjoni läkitamine Inglismaale. See jõudis kohale 17. jaanuaril 1935 ja kogu komisjonile korraldati lühiajaline erialakursus. Oluliseks tähiseks allveelaevade ehitamisel oli kiiluplaatide paigaldamine 19. juunil 1935. Seda tehti samal päeval mõlemale laevale, nr 705 ja nr 706-le. Laevade nimepanek oli rohkem kui aasta hiljem. Nr 705 sai nimeks KALEV ja nr 706 LEMBIT.

1. novembriks 1935 oli laevakeredest valmis 47% (nr 705) ja 45% (nr 706). Diiselmootoritest oli valmis vastavalt 37% ja 17%. Kerede jaoks vajalik teras oli kohal ja suuremalt jaolt komisjoni poolt katsetatud–kontrollitud. Peaelektrimootoreid ei olnud kummalgi laeval, kuid kogu tarvilik materjal kohal ja pooltooted ootamas allhanke-tehastest. Osaliselt olid valmis abimehhanismid, vastavalt 10% ja 7%. Akupatareide kallal olid tööd veel alustamata. Allveelaevad LEMBIT ja KALEV lasti vette 7. juulil 1936 Vickers-Armstrong Ltd Laevatehases Barrow-in-Furnessis. LEMBITU ristis saadik August Schmidti (Torma) abikaasa Alice Torma, lausudes: Annan sulle nimeks "LEMBIT". Õnnelik ja edurikas olgu sinu tegevus. Õnnistagu Jumal kõiki, kes sinul teenivad.

Meeskond

19. detsembril 1935 saatis järelvalvekomisjon Merejõudude Staabi ülemale kirja, milles tehti ettepanekud allveelaevade meeskondade koosseisu kohta. Komisjoni ettepanekud nii ametinimetuste kui ka ametikohtade arvu kohta leidsid hiljem, koosseisude kehtestamisel 1. septembrist 1936, täiel määral arvestamist. Ettepanekule kaasnes üksikasjalik seletuskiri põhjendustega Merejõudude Staabi esialgse kava muutmiseks. Kokkuvõtlikult võiks põhjenduse refereerida nii, et kõige tähtsam on ette näha igale meeskonna liikmele mitme (vähemalt kolme) eriala valdamine. Ametikohale tuli leida mees keerulisema (spetsiifilisema) eriala järgi. Näiteks on hõlpsam õpetada raadiotelegrafistile signalisti eriala kui vastupidi. Piiratud meeskonna juures (allveelaev ei mahuta ju kuigi palju) on võimatu lülitada koosseisu 9 roolurit. Aga just niipalju oli neid allveesõidul kolmeks vahiks vaja. Oluliseks peeti, et enamikul erialadel (motoristid, torpedistid, elektrikud, raadiotelegrafistid) oleksid esindatud kõik auastmed I järgu madrustest instruktorini. See annaks meestele perspektiivi jõuda teenistusredelil edasi. 1936. aastal kinnitatud koosseisud pidasid vastu 1. aprillini 1940. Siis kehtestati terves mereväes uued koosseisud, kuid allveelaevade jaoks tehtud muudatused olid väga väikesed. Järelikult oli esimene koosseis piisavalt põhjendatud.

Eesti Mereväes

Maist 1937 kuni 6. augustini 1940 olid allveelaevad Eesti Mereväe teenistuses.

Nõukogude Liidu laevastikus

II maailmasõjas osalesid LEMBIT ja KALEV Nõukogude Liidu Balti Laevastiku koosseisus. Allveelaev KALEV hukkus 1941. aasta oktoobris Soome lahes. Aastail 1945–1956 teenis LEMBIT nimetähise U-1 ja S-85 all Balti Laevastikus; alates 1957. aastast nimetähise STŽ-24 ja UTS-29 all Gorkis (Nižni Novgorodis) eksperimentaal- ja õppe-treeninglaevana. 1979. aastal toodi LEMBIT Tallinna üleandmiseks Balti Laevastiku muuseumile.

Eesti Meremuuseumis

1992. aasta aprillis võeti allveelaev Eesti Vabariigi valitsuse korraldusel üle Eesti Meremuuseumile.

 • 1. augustil 1994 kanti LEMBIT Eesti Mereväe laevade nimekirja laevana nr 1.
 • 16. mail 2011 langetati LEMBITUL Eesti Mereväe lipp.
 • 21. mail 2011 tõsteti LEMBIT Lennusadamas kaldale.
 • 11. juulil 2011 paigutati LEMBIT Lennusadama angaaridesse.
 • Laevalt on demonteeritud mitmeid olulisi seadmeid:
  • Vasaku parda diiselmootor, mis eemaldati Gorkis, kui LEMBITUT kasutati õppelaevana.
  • Carl Zeissi originaalperiskoop, mis asendati hiljem nõukogude variandiga.
  • Eemaldatud on ka LEMBITU luureperiskoop, mida kasutati enne pinnale tõusmist, et näha, kas läheduses on vastaste õhujõude.
  • Kadunud on ka hulk messingist kraane.
 • LEMBIT oli vanim allveelaev maailmas, mida hoiti vees ligi 75 aastat, samuti on see ainus oma seeriast säilinud allveelaev.
 • LEMBIT seisab Tallinnas Lennusadamas üsna originaalilähedases seisukorras. Laev kuulub Eesti Meremuuseumile.

Lahinguretked

10. august 1941 - 21. august 1941

19. oktoober 1941 - 26. oktoober 1941

5. november 1941

21. august 1942 - 19. september 1942

1. oktoober 1944 - 18. oktoober 1944

24. november 1944 - 15. detsember 1944

23. märts 1945 - 14. aprill 1945

Võidud

14. septembril 1942 kell 12:07 vigastas Saksa FINNLANDi (5281 brt)

13. oktoobril 1944 kell 2:26 uputas Taani HILMA LAU (2414 brt)

Relvastus

 • 4 torpeedotoru vööris (8 torpeedoga)
 • 10 vertikaalset miinitoru (20 miiniga)
 • automaatkahur Bofors L/43 (kaliibriga 40 mm)
 • kuulipilduja Lewis (kaliibriga 7,71 mm), mis hiljem asendati kuulipildujaga Maxim (kaliibriga 7,62 mm)

Torpeedod

Allveelaeva LEMBIT torpeedoaparaadi pikkus on 7115 mm. Algsed 7-meetrised torpeedod, mis olid ostetud Inglismaalt, läksid Teise maailmasõja alguses „kaduma”. Seejärel sobitati mõlemad allveelaevad, LEMBIT ja KALEV, N. Liidu torpeedodega 53–27 (modifikatsioon I ja II – 6,98 m), mille konstruktor Richard Korwin-Kossakowsky ehitas ümber Itaaliast pärit torpeedo 53F alusel, mis saigi prototüübiks torpeedole 5338, mille detailid on ka eksponeeritud Lennusadamas. Andekas konstruktor aga vangistati ning lasti 1937. aastal NKVD poolt maha.

Eesti allveelaevadel KALEV ja LEMBIT kasutatud miinid

1937–1941

Eesti Tüüp A – kere; SSM (EMA) inglise ankur.
Diameeter: 810 mm
Lõhkelaeng: 150 kg
Miinide tagavara: 209 tk. Tallinnas neist 149 tk. Kaotatud Liepajas ja Tallinnas
Veesatud miine: 1941: Lembitul - 40 ja Kalevil – 20

1942–1943

Plaaniti kasutada: CCCP – ЭП
Diameeter: 980 mm
Lõhkelaeng: 300 kg
Miinide tagavara: Läänemerel nende miinide varu ei olnud.
Veesatud miine: 0

1944–1955

Suurbritannia Vickers T-IV
Lõhkelaeng: 145 kg
Diameeter: 890 mm
Miinide tagavara: 100 tk saadetud Inglismaalt.
Veesatud miine: 1944-1945: Lembitul - 60

Autasud

 • Punalipu orden (1945)

Galerii

Vaata ka

Välislingid

Mall:Commons

Kirjandus

 • Мирослав Морозов: Подводные лодки ВМФ СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Летопись боевых походов. Часть 1. Краснознаменный Балтийский флот.
 • Eesti allveelaevad lasti vette suure pidulikkusega. Uus Eesti, 10. juuli 1936, nr. 183, lk. 1.