Veeldatud maagaas

Allikas: Mereviki
(Ümber suunatud leheküljelt LNG)

Veeldatud maagaas (LNG, Liquefied Natural Gas) on krüogeenne vedelik, mille saamiseks alandatakse maagaasi temperatuuri atmosfäärirõhu juures tasemele -161,7°C.

Veeldumisel väheneb maagaasi ruumala 600 korda, mis teeb võimalikuks selle tarnimise raudtee- ja maanteekrüotsisternidega ning gaasitankeritega piirkondadesse, mis ei ole gaasitorustikuga ühendatud.

Kasutusele võetav veeldatud maagaas taasgaasistatakse.

Veeldatud maagaas on kõige puhtam ja keskkonnasõbralikum laevakütus, sest selle gaasiline olek tagab täieliku põlemise ja sellega ka heitgaasides vähima elukeskkonnale kahjulikke lisandite sisalduse. Seetõttu suureneb veeldatud maagaasi kui loodust vähem saastava kütuseliigi kasutus maailmas kiiresti.

Autor: Jüri Kask