Jüri Kask

Allikas: Mereviki
Jüri Kask

Jüri Kask (20. juuni 1939 Pärnu) on laeva vanemmehaanik, mehaanikainsener ja merendustegelane.

Haridus

 • 1957 lõpetas Pärnu 2. Keskkooli
 • 1961 lõpetas Tallinna Merekooli laevamehaanika eriala ja sai universaalse tehniku-laevamehaaniku kutse
 • 1984 lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli mehaanikateaduskonna õhtuse osakonna mehaanikainsenerina (masinaehitustehnoloogia, metallilõikepinkide ja instrumentide erialal)
 • Lisaks õpingutele on läbinud mitmed ametialased ja pedagoogikaalased täiendkoolitused Eestis ja Austrias.

Töö

 • septembrist 1961 jaanuarini 1981 Eesti Merelaevanduse välissõidulaevade masinameeskonna liige
 • alates 1974. aastast vanemmehaanik meresõidudiplomiga töötamiseks 3000 kW-se ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaanikuna
 • 1980. aastal töötas 11 kuud Angoola Rahvavabariigi kaubalaeval vanemmehaanikuna, põhitegevus oli kohalike meremeeste koolitus
 • jaanuarist 1981 septembrini 1986 oli Eesti Merelaevanduse Laevade Tehnohooldusbaasi juhataja asetäitja ja Eesti Merelaevanduse laevastiku tehnilise ekspluatatsiooni osakonna juhendusmehaanik, hiljem selle osakonna juhataja
 • septembrist 1986 septembrini 1988 oli ENSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsuse kaubandusosakonna vanemreferent, tegeles naftasaaduste varustusküsimustega Eestis ja koordineeris tolleaegse ENSV Naftakomitee tegevust
 • oktoobrist 1988 märtsini 1990 töötas ENSV Energeetikakomitee Arenguvalitsuse juhatajana ja tegeles Eesti energeetika arenguprobleemidega, kuni see asutus 1990. aastal likvideeriti
 • märtsist 1990 aprillini 1992 oli Eesti Vabariigi Riikliku Kaubalitsentsiameti litsentsiosakonna juhataja
 • aprillist detsembrini 1992 töötas Eesti Vabariigi Riikliku Tolliaameti info- ja statistikaosakonna juhatajana ning tegeles personaalarvutitel põhineva import- ja eksportkaupade deklareerimissüsteemi ja tollistatistikapõhimõtete valjatöötamise ja juurutamisega Eestis
 • 1993 kuni septembrini 1994 oli RE "Eesti Kütus" logistikaosakonna juhataja
 • septembrist 1994 septembrini 2002 töötas vanemmehaanikuna Estline´i ja Tallinki reisilaevadel
 • septembris 2002 alustas tööd Eesti Mereakadeemias, esmalt mehaanikateaduskonna lektorina, alates märtsist 2005 mehaanikateaduskonna dekaanina, sai augustis 2008 mereakadeemia õppeprorektoriks ja jätkas alates 2011 aastast mehaanikateaduskonna lektorina kuni pensionileminekuni 2013. aastal.

Ühiskondlik tegevus

 • Eesti laevamehaanikute kutseühingu Eesti Laevamehaanikute Liit taasloomise algataja, asutajaliige ja juhatuse liige, aastail 1997–2011 juhatuse esimees
 • Eesti Meremeeste Liidu juhatuse liige
 • Merekeele nõukoja liige
 • Tallinna Teadlaste Maja liige
 • Kutsekoja ja Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikomisjoni juures tegutseva mereerialade kutsestandardite ja koolitusprogrammide koostamise komisjoni liige
 • Mereviki korraldustoimkonna liige

Tunnustus

Teoseid

Raamatuid

 • “Eesti Nõukogude entsüklopeedia, 4. köide”. Valgus, Tallinn 1989. (merendusalaste artiklite autor)
 • “Eesti Entsüklopeedia, 8. köide”. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1995. (merendusalaste artiklite autor)
 • MerLe kaasautor
 • Inglise–eesti meresõnaraamat. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2008. (kaasautor)
 • “TEA Entsüklopeedia”. TEA kirjastus, Tallinn 2008-2015. (merendusalaste artiklite autor)
 • Jüri Kask, Harli Moosaar. “Pöörlemissageduse regulaatorid” (õpik). Eesti Mereakadeemia, Tallinn 2013
 • Jüri Kask, Harli Moosaar. “Laevajõuseadmete automatiseerimine ja kontrollmõõteriistad” (õpik). TTÜ Eesti Mereakadeemia, Tallinn 2018
 • E-kursus “Automaatreguleerimise alused ja automaatjuhtimissüsteemide elemendid”

Artikleid